Ba tu sĩ Dòng Đồng Công lãnh thừa tác vụ Phó tế
tại Giáo phận Phú Cường
do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
Tu sĩ Albertô Maria Nguyễn Minh Chiến, CMC
Tu sĩ Ignatiô Antiôkia Maria Nguyễn Thiên Tín, CMC

Tu sĩ Giuse Maria Trần Ngọc Huyến, CMC