Thánh lễ an táng Cha Luy Gonzaga Maria TRẦN NGỌC BÍNH

(lúc 5:00g ngày 27 tháng 6 năm 2018)

Do Cha Tổng Phục Vụ Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM chủ sự

Lm Bonaventura Maria. Phạm Kim Chi, CRM chia sẻ cùng cộng đoàn

Lm Phanxicô Assisi Maria. Hoàng Thiên Triệu CRM, Thay mặt nhà Dòng cám ơn

Lm Luca Maria. Trần Nguyên Vũ CRM, cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt

Nghi thức tiễn biệt người anh em đến nơi an nghỉ cuối cùng

Cha Tổng Phục Vụ Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM thay mặt nhà Dòng cám ơn anh Luy Gonzaga Maria

Tin Buồn

Trang Nhà