Sơ lược tiểu sử


Tu sĩ Luca Maria VŨ SƠN HÀ, CMC

(1935 - 2015)

Thánh Lễ An Táng Thầy Luca Maria

- Sinh ngày 25/5/1935, tại Thái Bình.
- Nhập Dòng: 22/8/1951, tại Liên Thủy, Bùi Chu.
- Nhập Tập viện: 15/12/1954, tại Cù Lao Giêng.
- Khấn lần đầu: 25/3/1956, tại Thủ Đức.
- Khấn trọn đời: 25/3/1960, tại Thủ Đức.
- Qua đời lúc 13 giờ 15 ngày 05 tháng 7 năm 2015, tại Thủ Đức.
- Hưởng thọ 80 tuổi.
- Nghi thức nhập quan lúc 20 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2015, tại Thủ Đức.
- Thánh lễ An táng cử hành lúc 5 giờ 30 ngày 07 tháng 7 năm 2015, tại Thủ Đức.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Tu sĩ Luca Maria VŨ SƠN HÀ, CMC
Đã được Chúa gọi về lúc 13g15'

ngày 05 tháng 7 năm 2015

tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức

Xin cầu nguyện cho linh hồn Luca Maria

Thánh lễ An táng được cử hành lúc

5g30, ngày 07 tháng 7 năm 2015
tại Dòng Đồng Công – Thủ Đức
Số 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú,

 Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Tin Buồn

Trang Nhà