Sơ lược tiểu sử


Tu sĩ Gioan Maria PHAN TÔN ANH, CMC

(1981 - 2015)

Thánh Lễ An Táng Thầy Gioan Maria

- Sinh ngày 28/02/1981, tại Hà Tĩnh.

- Rửa tội ngày: 06/03/1981.

- Khấn lần đầu: 21/11/2003, tại Thủ Đức.

- Khấn trọn đời: 18/07/2009, tại Thủ Đức.

- Qua đời lúc 5 giờ 50', ngày 28/08/2015, tại Thủ Đức.

- Nghi thức nhập quan lúc 09 giờ 00, ngày 28/08/2015, tại Thủ Đức.

- Hưởng dương 34 tuổi.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Tu sĩ Gioan Maria PHAN TÔN ANH, CMC
Đã được Chúa gọi về lúc 5g50'

ngày 28 tháng 08 năm 2015

tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức

Xin cầu nguyện cho linh hồn Gioan Maria

Thánh lễ An táng được cử hành lúc 6g00,

 ngày 29 tháng 08 năm 2015
tại Dòng Đồng Công – Thủ Đức
Số 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú,

 Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Tin Buồn

Trang Nhà