Sơ lược tiểu sử


Linh mục Phaolô Maria NGUYỄN KIM THANH, CMC

(1956 - 2014)

Thánh Lễ An Táng Linh Mục Phaolô Maria 

- Sinh ngày : 20.02.1956, tại Đắc Lắc.

- Nhập Dòng : 15.05.1975, tại Giang Điền, Đồng Nai.

- Khấn trọn đời : 08.09.1996, tại Thủ Đức.

- Qua đời ngày : 10 tháng 07 năm 2014, tại Thủ Đức.

- Hưởng dương: 58 tuổi.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Linh mục Phaolô Maria NGUYỄN KIM THANH, CMC
Đã được Chúa gọi về

ngày 10 tháng 07 năm 2014

tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức

Xin cầu nguyện cho linh hồn Linh mục Phaolô Maria

Thánh lễ An táng được cử hành lúc

5g30 Thứ Sáu, ngày 11 tháng 07 năm 2014
tại Dòng Đồng Công – Thủ Đức
Số 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú,

 Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Tin Buồn

Trang Nhà