Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, C.M.C. Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công
Chủ tế Thánh Lễ An Táng

Lm. Bonaventura M. Trần Tuấn Cường, C.M.C. Chia sẻ cùng cộng đoàn

Lm. Vinh Sơn Phaolô M. Mai Hữu Tường, C.M.C.
cử hành Nghi thức tiễn biệt người anh em đến nơi an nghỉ cuối cùng

Thân nhân Linh mục Phaolô Maria tri ân Hội Dòng và cộng đoàn

Tin Buồn

Trang Nhà