Sơ lược tiểu sử


Anh Giuse Maria NGUYỄN VĂN CHƯA

(1934 - 2014)

Thánh Lễ An Táng Anh Giuse Maria 

- Sinh ngày : 15.10.1934, tại Đà Nẵng.

- Nhập Dòng : 06.1960, tại Tu Viện Thánh Gia, Thủ Đức.

- Cộng sự viên tuyên hứa: 1971.

- Cộng sự viên tuyên hứa trọn đời: 1994.

- Qua đời ngày : 08 tháng 08 năm 2014, tại Thủ Đức.

- Hưởng thọ: 80 tuổi.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Anh Giuse Maria NGUYỄN VĂN CHƯA
Đã được Chúa gọi về

ngày 08 tháng 08 năm 2014

tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức

Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse Maria

Thánh lễ An táng được cử hành lúc

5g30 Chúa Nhật, ngày 10 tháng 08 năm 2014
tại Dòng Đồng Công – Thủ Đức
Số 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú,

 Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Tin Buồn

Trang Nhà