Sơ lược tiểu sử


Tu sĩ Đaminh Maria ĐOÀN ĐỨC KHIÊM, CMC

(1931 - 2014)

Thánh Lễ an táng thầy Đaminh Maria

- Sinh ngày 29.01.1931, tại Nam Định.

- Nhập Dòng: 30.09.1950, tại Liên Thủy, Nam Định.

- Nhập Tập viện: 11.02.1960, tại Thủ Đức.

- Khấn lần đầu: 25.03.1961, tại Thủ Đức.

- Khấn trọn đời: 25.03.1965, tại Thủ Đức.

- Qua đời ngày 22 tháng 01 năm 2014, tại Thủ Đức.

- Hưởng thọ 83 tuổi.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Tu sĩ Đaminh Maria ĐOÀN ĐỨC KHIÊM, CMC
Đã được Chúa gọi về

ngày 22 tháng 01 năm 2014

tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức

Xin cầu nguyện cho linh hồn Tu sĩ Đaminh Maria

Thánh lễ An táng được cử hành lúc

5g30 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 01 năm 2014
tại Dòng Đồng Công – Thủ Đức
Số 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú,

 Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Tin Buồn

Trang Nhà