Sơ lược tiểu sử


Tu sĩ Bonifacio Maria HOÀNG THIỆN GIẢN, CMC

(1930 - 2014)

Thánh Lễ An Táng Thầy Bonifacio Maria

- Sinh ngày 22.10.1930, tại Thái Bình.

- Nhập Dòng: 25.10.1950, tại Liên Thủy, Nam Định.

- Khấn trọn đời: 15.09.1961, tại Thủ Đức.

- Qua đời ngày 15 tháng 03 năm 2014, tại Thủ Đức.

- Hưởng thọ 84 tuổi.

 

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Tu sĩ Bonifacio Maria HOÀNG THIỆN GIẢN, CMC
Đã được Chúa gọi về

ngày 15 tháng 03 năm 2014

tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức

Xin cầu nguyện cho linh hồn Tu sĩ Bonifacio Maria

Thánh lễ An táng được cử hành lúc

5g30 Thứ Hai, ngày 17 tháng 03 năm 2014
tại Dòng Đồng Công – Thủ Đức
Số 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú,

 Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Tin Buồn

   

Trang Nhà