Sơ lược tiểu sử


TU SĨ NICÔLA MARIA TRẦN GIA THỤY, CMC

(1957 - 2012)

- Sinh ngày 22.06.1957, tại Tân Hiệp, Kiên Tân, Kiên Giang.

- Nhập Dòng: 13.09.1992, tại Dốc Mơ, Gia Kiệm.

- Nhập Tập viện: 08.12.1994, tại Thủ Đức.

- Khấn lần đầu: 25.03.1996, tại Thủ Đức.

- Khấn trọn đời: 25.03.1999, tại Thủ Đức.

- Qua đời lúc 9 giờ 15 ngày 20 tháng 03 năm 2012, tại Thủ Đức.

- Hưởng dương 55 tuổi.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Tu sĩ Nicôla Maria Trần Gia Thụy, CMC
đã được Chúa gọi về lúc

9 giờ 15 ngày 20 tháng 03 năm 2012, tại Thủ Đức

Xin cầu nguyện cho linh hồn Tu Sĩ Nicôla Maria

Thánh lễ An táng được cử hành lúc

5 giờ 30 ngày 22 tháng 03 năm 2012
tại Dòng Đồng Công – Thủ Đức
Tỉnh lộ 43, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Thánh Lễ an táng thầy Nicôla Maria

Tin Buồn

Trang Nhà