Sơ lược tiểu sử


Tu sĩ Giacôbê Maria NGUYỄN NGỌC THỂ, CMC

(1956 - 2012)

- Sinh ngày 07.03.1956, tại Biên Hoà, Đồng Nai.

- Nhập Dòng: 08.09.1980, tại Tân Thành, Đồng Nai.

- Nhập Tập viện: 08.09.1982, tại Thủ Đức.

- Khấn lần đầu: 02.02.1984, tại Thủ Đức.

- Khấn trọn đời: 26.01.1991, tại Thủ Đức.

- Qua đời lúc 13 giờ 40 ngày 28 tháng 04 năm 2012, tại Thủ Đức.

- Hưởng dương 56 tuổi.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Tu sĩ Giacôbê Maria NGUYỄN NGỌC THỂ, CMC
đã được Chúa gọi về lúc

13 giờ 40 ngày 28 tháng 04 năm 2012, tại Thủ Đức

Xin cầu nguyện cho linh hồn Tu sĩ Giacôbê Maria

Thánh lễ An táng được cử hành lúc

5 giờ 30 ngày 30 tháng 04 năm 2012
tại Dòng Đồng Công – Thủ Đức
Tỉnh lộ 43, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Thánh Lễ an táng thầy Giacôbê Maria

Tin Buồn

Trang Nhà