Sơ lược tiểu sử


TU SĨ MARCÔ MARIA TRẦN KHẮC KÍNH, CMC

(1929-2011)

- Sinh ngày 16.8.1929, tại Trà Đoài, Xuân Trường, Nam Định.

- Rửa tội: 18.8.1929.

- Vào Dòng: 19.9.1950, tại Liên Thủy

- Khấn lần đầu: 25.3.1956, tại Thủ Đức.

- Khấn trọn đời: 25.3.1960, tại Thủ Đức.

- Qua đời lúc 15g00 ngày 05 tháng 01 năm 2011, tại Thủ Đức.

- Hưởng thọ 82 tuổi.
 

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Tu Sĩ Marcô Maria Trần Khắc Kính, CMC

đã được Chúa gọi về lúc
15 giờ 00
ngày 05 tháng 01 năm 2011, tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức.

Thành kính phân ưu và xin cầu nguyện cho
linh hồn Tu Sĩ Marcô

Thánh Lễ An táng được cử hành lúc
5 giờ sáng ngày 7 tháng 1 năm 2011

Tại Dòng Đồng Công – Thủ Đức

Hình ảnh Thánh lễ An táng và tiễn biệt