Sơ lược tiểu sử


TU SĨ INHAXIÔ MARIA VŨ THÀNH QUAN, CMC

(1963-2011)

- Sinh ngày 27.10.1963, tại Tân Mai, Đức Tu, Biên Hoà.

- Rửa tội: 04.11.1963.

- Nhập Dòng: 08.12.1980, tại Thủ Đức.

- Nhập Tập viện: 08.09.1981, tại Thủ Đức.

- Khấn lần đầu: 01.01.1983, tại Thủ Đức.

- Khấn trọn đời: 01.01.1991, tại Thủ Đức.

- Qua đời ngày 07 tháng 05 năm 2011, tại Thủ Đức.

- Hưởng dương 48 tuổi.
 

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Tu sĩ Inhaxiô Maria Vũ Thành Quan, CMC

Đã được Chúa gọi về lúc 2g00

Thứ Bảy, ngày 07 tháng 05 năm 2011, tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức.

Xin cầu nguyện cho linh hồn Tu sĩ Inhaxiô Maria

Thánh Lễ An táng được cử hành lúc
5 giờ 00 Thứ Hai, ngày 09 tháng 05 năm 2011

Tại Nhà Nguyện Dòng Đồng Công – Thủ Đức,
số 521, Tỉnh lộ 43, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM