Sơ lược tiểu sử


TU SĨ GIUSE MARIA TRƯƠNG PHÚC LỢI, CMC

(1959-2011)

- Sinh ngày 09.01.1959, tại Thạnh An,Thốt Nốt, Cần Thơ.

- Rửa tội: 25.01.1959.

- Vào Dòng: 01.06.1996, tại Thủ Đức.

- Khấn trọn đời: 04.04.2001, tại Thủ Đức.

- Qua đời lúc 13g30 ngày 21 tháng 02 năm 2011, tại Thủ Đức.

- Hưởng dương 52 tuổi.
 

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Tu Sĩ Giuse Maria Trương Phúc Lợi, CMC

đã được Chúa gọi về lúc
13 giờ 30
ngày 21 tháng 02 năm 2011, tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức.

Thành kính phân ưu và xin cầu nguyện cho
linh hồn Tu Sĩ Giuse Maria

Thánh Lễ An táng được cử hành lúc
5 giờ 00 Thứ Tư, ngày 23 tháng 02 năm 2011

Tại Dòng Đồng Công – Thủ Đức
Tỉnh lộ 43, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Hình ảnh Thánh Lễ An táng Tu sĩ Phêrô Maria