Sơ lược tiểu sử


TU SĨ GIOAN ĐAMASCÊNÔ M. CHU HỮU PHƯỚC, CMC
(1915 - 2011)

- Sinh ngày 25.07.1915, tại Tường Loan, Mỹ Lộc, Nam Định.

- Nhập Dòng: 04.07.1957, tại Thủ Đức.

- Nhập Tập viện: 02.02.1961, tại Thủ Đức.

- Khấn lần đầu: 25.03.1962, tại Thủ Đức.

- Khấn trọn đời: 22.08.1972, tại Đồng Lạc, Lâm Đồng.

- Qua đời vào lúc 18g30 ngày 23 tháng 12 năm 2011, tại Thủ Đức.

- Hưởng thọ 96 tuổi.

- Nghi thức nhập quan lúc 7g30 ngày 24 tháng 12 năm 2011, tại Thủ Đức.

- Thánh lễ An táng cử hành lúc 17g ngày 24 tháng 12 năm 2011, tại Thủ Đức.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Tu sĩ Gioan Đamascênô M. Chu Hữu Phước, CMC

Đã được Chúa gọi về lúc 18g30

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2011, tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức.

Xin cầu nguyện cho linh hồn Tu sĩ Gioan Đamascênô Maria

Thánh Lễ An táng được cử hành lúc
17 giờ 00 Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2011

Tại Nhà Nguyện Dòng Đồng Công – Thủ Đức,
số 521, Tỉnh lộ 43, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Thánh Lễ an táng thầy Gioan Đamascênô

Tin Vui - Tin Buồn

Trang Nhà