Sơ lược tiểu sử


Linh mục Antôn HOÀNG MINH THƯ

(1934-2011)

Linh mục Antôn HOÀNG MINH THƯ

Sinh ngày 03 tháng 5 năm 1934 tại Hướng Đạo, Kim Sơn, Ninh Bình.

Thụ phong linh mục ngày 15 tháng 8 năm 1968.

Là Linh mục thuộc Giáo phận Sài Gòn (gốc Phát Diệm) và nghỉ hưu tại Giáo Sĩ Dưỡng Đường Đồng Công. Đã được Chúa gọi về vào lúc 01g30, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2011, sau 43 năm Linh mục.

Hưởng thọ: 77 tuổi.

Nghi thức nhập quan vào lúc 10g30 Thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2011 tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức. Sau đó, linh cữu sẽ được quàn tại 130/4 Nghĩa Phát, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. HCM và vào lúc 16 giờ 00 ngày 28 tháng 8 năm 2011, linh cữu sẽ được quàn tại Giáo Sĩ Dưỡng Đường Đồng Công.

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 5g30 Thứ Hai, ngày 29 tháng 8 năm 2011. Tại Nhà Nguyện Dòng Đức Mẹ Đồng Công, số 521 Tỉnh lộ 43, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Sau đó an táng tại nghĩa trang Dòng Đồng Công.

-o0o-

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ

Từ 1949–1968: Tu học tại Sài Gòn.

Từ 1968–1972: Phó xứ An Lạc, Chí Hòa, Gia Định.

Từ 1972–1973: Giáo xứ Phú Nhuận, Gia Định

Từ 1973–1976: Du học Roma.

Từ 1976–2004: Mục vụ tại Hoa Kỳ.

Từ 2004–2006: Nghỉ hưu tại Giáo Sĩ Dưỡng Đường Đồng Công - Hoa Kỳ.

Từ 2006–2010: Nghỉ hưu tại An Dưỡng Viện Phát Diệm, Xóm Mới, Gò Vấp.

Từ 5/2010 đến nay: Nghỉ hưu tại Giáo Sĩ Dưỡng Đường Đồng Công - Việt Nam.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Linh mục Antôn HOÀNG MINH THƯ

Đã được Chúa gọi về vào lúc 01g30,
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2011, sau 43 năm Linh mục.

Hưởng thọ: 77 tuổi.

Xin cầu nguyện cho linh hồn Linh mục Antôn

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc
5g30 Thứ Hai, ngày 29 tháng 8 năm 2011.
Tại Nhà Nguyện Dòng Đức Mẹ Đồng Công, số 521 Tỉnh lộ 43,
P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Sau đó an táng tại nghĩa trang Dòng Đồng Công.

Thánh Lễ an táng Linh mục Antôn Hoàng Minh Thư