Sơ lược tiểu sử


LINH MỤC GIUSE TRỊNH HƯNG KỶ

(1929-2010)

- Linh mục Giuse Trịnh Hưng Kỷ

- Sinh ngày 03 tháng 02 năm 1929 tại Duy Tiên, Hà Nam

- Rửa Tội ngày 05 tháng 02 năm 1929 tại Họ đạo Bút Đông, Giáo phận Hà Nội

- Thêm Sức năm 1937 tại Họ đạo Bút Đông, Giáo phận Hà Nội

- Nhập Tiểu Chủng Viện Collegio Propaganda Fide, Rôma năm 1951

- Có văn bằng Cử Nhân Triết học, Thần học, Kinh Thánh

- Thụ Phong Linh Mục ngày 21 tháng 12 năm 1957 tại Rôma do Đức Cha Sigismondi

- Linh mục gốc địa phận Hà Hội

- Gia nhập địa phận Tp. Hồ Chí Minh từ năm 1962

- Làm Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse từ 1962 – 2007

- Nghỉ hưu tại Dòng Đồng Công từ năm 2007 đến nay

- An nghỉ trong Chúa vào lúc 9 giờ 15, Thứ Tư ngày 26 tháng 05 năm 2010 tại Dòng Đức Mẹ Đồng Công – Thủ Đức

- Hưởng thọ 81 tuổi

------------------------------------

R.I.P

Giáo Sĩ Dưỡng Đường Mater Dei Dòng Đồng Công xin báo tin

Linh Mục Giuse Trịnh Hưng Kỷ

đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 15 ngày 26 tháng 05 năm 2010

Thành kính phân ưu và xin cầu nguyện cho
linh hồn Cha Cố Giuse.

Thánh Lễ An táng được cử hành lúc
9 giờ sáng ngày 29 tháng 05 năm 2010

Tại Giáo Xứ Châu Bình – Thủ Đức

 

Hình ảnh dâng Thánh Lễ An táng Cha cố Giuse

1. Những ngày cuối đời

2. Các hội đoàn viếng xác

3. Dâng Thánh Lễ tại nhà nguyện Dòng

4. Di quan

5. Thánh Lễ An táng

6. Đến nơi an nghỉ cuối cùng