Sơ lược tiểu sử


TU SĨ LINH MỤC AUGUSTINÔ NGUYỄN HIẾN TÂN, CMC

(1922-2010)

- Sinh ngày 26.3.1922, tại Khả Duy, Phù Cừ, Hưng Yên.

- Rửa tội: 4.6.1922, tại Cao Xá, Bùi Chu.

- Vào Dòng: 1.11.1954, tại Cù Lao Giêng.

- Khấn lần đầu: 25.3.1956, tại Thủ Đức.

- Khấn trọn đời: 25.3.1960, tại Thủ Đức.

- Thụ phong Linh mục: 1.6.1951, tại Bùi Chu.

- Đã được Chúa gọi về lúc 23 giờ 15 ngày 1 tháng 10 năm 2010, tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức.

- Hưởng thọ 88 tuổi.

- Thánh Lễ được cử hành lúc 5 giờ sáng ngày 4 tháng 10 năm 2010, tại Giáo xứ Châu Bình, Thủ Đức.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Tu Sĩ Linh Mục Augustinô Maria Nguyễn Hiến Tân, CMC

đã được Chúa gọi về lúc
23 giờ 15
ngày 1 tháng 10 năm 2010, tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức.

Thành kính phân ưu và xin cầu nguyện cho
linh hồn Tu Sĩ Linh Mục Augustinô

Thánh Lễ An táng được cử hành lúc
5 giờ sáng ngày 4 tháng 10 năm 2010

Tại Giáo Xứ Châu Bình – Thủ Đức

 

1. Di Quan ra Giáo xứ Châu Bình

2. Thánh Lễ An Táng

3. Tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng