Sơ lược tiểu sử


Tu sĩ Linh Mục Gioan Maria ĐOÀN PHÚ XUÂN, CRM

(1931 - 2017)

CÁC NGÀY LỄ CẦU CHO LINH HỒN TU SĨ LINH MỤC GIOAN MARIA

Thánh lễ an táng Cha Nguyên tổng phục vụ Gioan Maria

(lúc 15g ngày 04 tháng 12 năm 2017)

Do Đức Tổng giám mục Gp. Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự

với sự hiện diện của:

  • Sáu Đức giám mục

  • Khoảng 300 linh mục

  • Hơn 1000 tu sĩ nam nữ

  • 2000 giáo dân

- Giờ tâm tình anh em dòng trước linh cữu  

- Thánh Lễ ngày 03 tháng 12 năm 2017

- Thánh Lễ ngày 02 tháng 12 năm 2017

(Đức giám mục phó Gp. Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản)

- Thánh Lễ ngày 02 tháng 12 năm 2017

 ( Cha Tổng Phục Vụ Piô X và quý cha trong Hội đồng cố vấn)

       - Thánh Lễ ngày 01 tháng 12 năm 2017

 - Thánh Lễ ngày 30 tháng 11 năm 2017

- Thánh Lễ ngày 29 tháng 11 năm 2017

- Sinh ngày 07/12/1931, tại Nam Định.

- Nhập Dòng: 11/02/1952, tại Liên Thủy, Bùi Chu.

- Nhập Tập viện: 15/12/1954, tại Cù Lao Giêng.

- Khấn lần đầu: 25/3/1956, tại Thủ Đức.

- Khấn trọn đời: 25/3/1960, tại Thủ Đức.

- Thụ phong Linh mục: 29/01/1967, tại Quy Nhơn

- Qua đời lúc 11 giờ 15 ngày 28 tháng 11 năm 2017, tại Thủ Đức.

- Hưởng thọ 86 tuổi.

- Nghi thức nhập quan lúc 21 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2017, tại Thủ Đức.

- Thánh lễ An táng cử hành lúc 15 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2017, tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, số 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xin báo tin

Tu sĩ Linh Mục Gioan Maria ĐOÀN PHÚ XUÂN, CRM

Đã được Chúa gọi về lúc 11g15'

ngày 28 tháng 11 năm 2017

tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Thủ Đức

Xin cầu nguyện cho linh hồn Gioan Maria

Thánh lễ An táng được cử hành lúc

15g00, ngày 04 tháng 12 năm 2017
tại Dòng
Mẹ Chúa Cứu Chuộc– Thủ Đức
Số 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú,

 Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Tin Buồn

Trang Nhà