Thánh lễ an táng Linh Mục Gioan Don Bosco Maria

Lm Raymunđô Maria Trần Hữu Thảo chia sẻ trong thánh lễ

Lm Piô X Maria Nguyễn Đán CRM,Tổng Phục Vụ
Chủ sự Thánh Lễ An Táng

Lm Hilariô Maria. Phạm Chính Truyền CRM

cử hành Nghi thức tiễn biệt người anh em đến nơi an nghỉ cuối cùng

 

Tin Buồn

Trang Nhà

Model.htm