CHÚC MỪNG
KHẤN TRỌN ĐỜI


15 Tu Sĩ Đồng Công Khấn Trọn Đời
Dịp LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ , Thứ Bảy, 21 tháng 11 năm 2009
tại Dòng Đồng Công Thủ Đức


Hình Ảnh  -  SlideShow