Trong niềm tin vào Chúa Kitô Khổ nạn & Phục sinh

Anh em Ḍng Đồng Công Việt Nam

trân trọng kính báo

    Thầy Philipphê Maria ĐINH VIẾT QUYẾT, CMC

vừa được Chúa gọi về ngày 23 / 12 / 2008

Sơ lược tiểu sử

 

Thầy Philipphê Maria

ĐINH VIẾT QUYẾT

Sinh ngày 16 / 4 / 1924

tại Xuân trường, Nam định

Nhập ḍng ngày 02 / 07 / 1942

tại Đại yên, Dương A

Nhập tập viện 02 / 02 / 1953

tại Liên thủy

Khấn lần đầu 25 / 03 / 1954

tại Liên thủy

Khấn trọn đời 25 / 03 / 1958

tại Thủ đức

 

Được Chúa gọi về ngày 23 / 12 / 2008

tại Thủ đức

Nghi thức tẩm liệm lúc : 9g00 ngày 24 / 12 / 2008

Thánh lễ an táng lúc 16g00 ngày 24 / 12 / 2008

tại nguyện đường Nhà Mẹ Ḍng Đồng Công, VN

 

Xin cầu cho linh hồn thầy Philipphê Maria

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.