"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống"
(Ga 11, 25)

Ḍng Đồng Công - Việt nam

xin kính báo

    Thầy Phaolô Maria NGUYỄN CHÂU ĐẠT

vừa được Chúa gọi về lúc 6g ngày 11 / 03 / 2009

Sơ lược tiểu sử

 

Thầy Phaolô Maria

NGUYỄN CHÂU ĐẠT (1925 - 2009)

Sinh ngày 20.08.1925

tại Quế Phương, Hải Hậu, Nam Định

Nhập ḍng ngày 01.10.1953

tại Liên Thủy, Nam Định

Khấn lần đầu 25.03.1956

tại Thủ Đức.

Khấn trọn đời 25.03.1960

tại Thủ đức

Được Chúa gọi về lúc 06 giờ

ngày 11 tháng 03 năm 2009, tại Thủ Đức

  Nghi thức tẩm liệm lúc :
17giờ ngày 11 tháng 03 năm 2009

Thánh lễ an táng vào thứ Sáu,

lúc 4 giờ 45 ngày 13 tháng 03 năm 2009

tại nhà nguyện Ḍng Đức Mẹ Đồng Công
 

Xin hiệp thông với chúng tôi trong lời cầu nguyện cho linh hồn thầy Phaolô Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa.