R.I.P.

Thầy Tôma M. Trịnh Văn Chí, CMC

Toàn thể anh em Linh Mục, Tu Sĩ

Ḍng Đồng Công Việt Nam

thành kính phân ưu với Cha Giám tỉnh

 & Anh em Tỉnh Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ

    Thầy Tôma M. Trịnh Văn Chí, CMC (Trịnh Văn Hinh) mới được Chúa gọi về Nhà Cha sáng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2008

Sơ lược tiểu sử

Thầy Tôma M. Trịnh Văn Chí, CMC (Trịnh Văn Hinh)

§        Sinh ngày 24.06.1913 tại Xứ Lục Thủy, Bùi Chu, Xuân Trường, Nam Định, Bắc Việt Nam.

§        Rửa tội ngày 27.06.1913 và lănh Bí Tích Thêm Sức ngày 15.10.1920.

§        Vào Nhà Đức Chúa Trời Ngày 15.06.1925.

§        Nhập Tiểu Chủng Viện Ninh Cường ngày 01.07.1931.

§        Năm 1933 Gia nhập trường Thầy Giảng, hai năm ở Bùi Chu và hai năm ở Phú Nhai.

§        Ngày 20.05.1938 măn trường Thầy Giảng. Thầy Hinh đă đi nhiều xứ thuộc Địa Phận Bùi Chu làm thầy quản nhà thờ, săn sóc giáo hữu, cùng với các đoàn thể, dạy giáo lư, dạy cho các Em tiểu học mẫu giáo, và đi làm tuần đại phúc trong nhiều giáo xứ khắp nơi.

§        Ngày 15.03.1940 Thầy theo Cha Già Hiển về phục vụ con chiên ở Xứ Ninh Mỹ, Hải Hậu, Nam Định, cũng như theo Cha Già Hiển coi xứ Xuân Thủy, Hải Hậu, Nam Định từ ngày 01.02.1941.

§        Gia Nhập Tu Hội Đồng Công tháng 7 năm 1942. 

§        Ngày 15.08.1943 th́ được khấn truyền giáo lần thứ nhất.

§        Ngày 25.03.1954, Vào Nhà Thử Lớp II tại Tu Viện Trung Lễ, đổi tên Trịnh Văn Chí. 

§        Ngày 25.04.1955, Thầy rời khỏi Liên Thủy bằng phương tiện tầu thủy để vào miền Nam.

§        Tháng 5 năm 1975 định cư tại Carthage, Missouri, Hoa Kỳ.

§        Từ ngày 10.09.1980 nghỉ ngơi, dưỡng bệnh.

§        Vào sáng Thứ Bảy, 29.11.2008 Thiên Chúa đă khẽ gọi Thầy về Nhà Cha tại Nhà Hưu Dưỡng Mater Dei, Carthage, Missouri, hưởng thọ 95 tuổi.

§        Thứ Bảy 06-12-2008 Thánh Lễ An Táng Thầy Tôma tại Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ, Tỉnh Ḍng Mẹ Lên Trời, Carthage, Missouri, USA.

§        Sau đó Linh Cữu Thầy Tôma sẽ được an nghỉ tại Nghĩa Trang Resurection, Springfield, Missouri.

Kính xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Thầy Tôma Maria được sớm về hưởng tôn nhan Chúa cùng với các Bậc Thần Thánh.