R.I.P

Cố Maria Nguyễn Thị Nhật 

Thân Mẫu của Cha Micae M. Trần Minh Duệ, CMC,
Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, Carthage, Missouri,
vừa được Chúa gọi về vào ngày 22.12.2007 tại Tỉnh Phước Long, Việt Nam.
Hưởng Thọ 90 tuổi.
Cha Tổng Phục Vụ và tòan thể anh em Linh Mục, Tu Sĩ
Đồng Công Việt Nam
thành kính phân ưu với Cha cùng thân quyến,
và cầu xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Cố Maria lên nơi Vĩnh Hằng.