THÁNH LỄ TRAO TÁC VỤ PHÓ TẾ
Cho 8 Tu Sĩ Dòng Đồng Công, Thủ Đức, Ngày 3 -5 - 2010

 
 


Nghe bài Giảng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
trong Thánh Lễ trao thừa tác vụ

 

 
 

 
 

Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng Giáo Phận Sàigòn

 
 

 
 

Cha Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công Gioan M. Đoàn Phú Xuân, CMC
và Cha Tổng Cố Vấn 5 Stêphanô M.Phạm Cao Đích, CMC tiếp đón đức Cha

 
 

 
 

8 Thầy sắp lãnh thừa tác Phó tế chào đón Đức Cha

 
 

 
 

Đoàn đồng tế tiến vào Nhà Nguyện của Dòng

 
   
 

Cha Tổng Phục Vụ và ba Cha Tổng Cố Vấn của Dòng cùng Đức Cha chủ tế

 
 

 
 

Từ trái sang phải, các Thầy:
Châu
(Tấn) - Duy - Hưng (Quang) - Tới (Thiết)

 
 

 
 

Từ trái sang phải, các Thầy: 
Tuấn (Kiệt) - Phương (Đăng) - Hoàng (Duy) - Chính (Truyền)

 
 

(xem tiếp)