Dòng Đức Mẹ Đồng Công Việt Nam

HÂN HOAN CHÚC MỪNG
BA TÂN LINH MỤC

 
Philip M. Đỗ Thanh Cao, CMC
Dominic M. Trần Trung Chánh, CMC
Mark M. Lê Tiến Hóa, CMC

v
ừa được lãnh thừa tác vụ Linh Mục
tại Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

 

Đức Cha James Johnston
Giám Mục Giáo Phận Springfield-Cape Girardeau
truyền chức Linh Mục vào Thứ Bảy, ngày 06 tháng 06- 2009
tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, Carthage, Missouri

Xin Thiên Chúa, Mẹ Đồng Công,
Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
xuống nhiều ơn cho ba Tân Linh Mục trung thành theo ơn gọi
làm con yêu dấu và làm tông đồ
cho Trái Tim Đức Mẹ trong Lý Tưởng Đồng Công

luôn say Phục vụ Dân Chúa.