Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục
ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM
15-11-2008