Linh Mục Augustinô Maria Đặng Ngọc Hưởng, CMC
1925 - 2009

- Sinh Ngài 12-09-1925, tại Trung Khánh Hạ, Nam Trực, Nam Định
- Rửa tội ngày 15-09-1925 tại Gx. Hùng Mỹ,  GP. Bùi Chu

- Nhập Dòng Đồng Công: Ngày 02-05-1953 tại Liên Thủy,  Nam Định
- Khấn lần đầu: ngày 15-09-1957 tại Thủ Đức

- Khấn trọn đời: ngày 15-09-1961 tại Thủ Đức
- Thụ Phong Linh Mục: ngày05-09-1963 tại Qui Nhơn
- Qua đời lúc 10 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 12 năm 2009 tại Thủ Đức
- Hưởng thọ 84 tuổi.
- 52 năm Khấn Dòng
- 46 năm Linh Mục

19g30
ngày 27-12 -2009 Nhập Quan
8g00 sáng ngày 29-12-2009 Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Xứ Châu Bình.
Sau đó được an táng tại nghĩa trang của Nhà Dòng.
 


THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ 8 GIỜ SÁNG 29-12-09

Chủ Tế: Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu
Giám mục Phụ Tá Giáo Phận Xuận Lộc
Đức Ông Vinh Sơn Đặng Ngọc Tú, G.P. Xuân Lộc
Quí Cha Quản Hạt, Quí Cha hạt Phú Thịnh
 và gần 70 linh mục cùng đồng tế.
Tham dự Thánh Lễ Đồng Tế gồm hằng trăm Tu Sĩ,
Hơn kém 400 Giáo Dân thuộc Giáo Xứ Giang Điền
(Nơi Cha Cố Augustinô Maria làm chánh xứ từ năm 1975 tới khi nghỉ hưu)
và hàng trăm Giáo Dân Giáo Xứ Châu Bình,
Giáo Dân nhiều Giáo Xứ khác...

Xem tiếp >