R. I. P

Linh Mục Phêrô Tuần Maria NGUYỄN CAO HIÊN
Sinh Ngày 2 tháng 2 năm 1922, thuộc Giáo Phận Qui Nhơn,
được Chúa gọi về lúc 19 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 năm 2009
tại Nhà Hữu Dưỡng Dòng Đồng Công, Thủ Đức. Hưởng thọ 87 tuổi.

* Nghi thức Nhập Quan:  9 giờ 00 ngày 19-09-2009
(tiếp tục canh thức cầu nguyện cho cha Cố)

* Chương Trình Thánh Lễ Ngày 21-09

4 giờ 15 : Các Cha Dòng Đồng Công
6 giờ 00: Cha Bề Trên Tu Hội Chúa Giêsu
9 giờ 00 Quí Cha gốc Bùi Chu và Quí Cha Học Trò
12 giờ 00 Cha Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến @ Cha Bề Trên Phanxicô,  Tu Đoàn TSTMCCT
17 giờ 00 Cha Thái, Xứ Đông Mỹ Qui Nhơn
..................................................

* THÁNH LỄ AN TÁNG  ngày 22 - 9  - 2009
(tại Giáo Xứ Châu Bình, Thủ Đức)

8 giờ 00 Di Quan từ Dòng Đồng Công ra giáo xứ Châu Bình
8 giờ 30 Thánh Lễ Đồng Tế
Sau đó linh cữu được An Táng tại Nghĩa trang Dòng Đồng Công, Thủ Đức

XIN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN LINH MỤC PHÊRÔ TUẦN MARIA

 

[HÌNH ẢNH CANH THỨC CẦU CHO CHA CỐ PHÊRÔ TUẦN MARIA]

[HÌNH ẢNH LỄ TANG CHA CỐ PHÊRÔ TUẦN MARIA]

[Trang Nhà]