THÁNH LỄ TRAO TÁC VỤ LINH MỤC
bởi tay Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc
Đaminh NGUYỄN CHU TRINH
8 giờ 30 sáng ngày 03 tháng 04 năm 2008


cho Thầy Vinh Sơn Phaolô Maria NGUYỄN MINH CHÂU
(Nguyễn mạnh Thuấn, CMC)

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Giang Điền
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

---------------------------------------------------------------------------

Thánh Lễ Trao Tác Vụ

Tân Linh Mục Minh Châu được gọi là "hoa qủa đầu mùa" của Dòng Đồng Công tại Giáo Phận Xuân Lộc, vì Giáo Xứ Giang Điền là Giáo xứ duy nhất của Dòng tại Giáo Phận này, và Ngài là vị tiên phong.

Số anh em tu sĩ của Dòng hiện đang phục vụ tại đây hơn kém 10 Thầy và qúa một nửa trong số đó đã học xong chương trình Thần Học. 

Xin cầu cho Qúi Thầy còn lại sớm được "trổ bông kết trái", để phục vụ Giáo Hội và cộng đòan dân Chúa mỗi ngày một thánh thiện và thành công.


 Hình ảnh