Thưa Qúi Anh Trong Tình Thân Hữu,
đã một thời sống dưới mái nhà Đồng Công.


T
rang Thân Hữu Đồng Công  với mục đích để quí anh dễ dàng tìm kiếm, gặp gỡ lại những người anh em cùng lý tưởng, đồng thời có dịp chia sẻ cho nhau những tâm tình, hình ảnh "những ngày xa xưa ấy"; hầu sống lại lý tưởng "Cậy nhờ Đức Trinh Nữ Maria" mà Hài Nhi Giêsu đã thực hiện và Anh Quorum Primus đã giới thiệu với chúng ta.

Rất hân hạnh được Qúi Anh đóng góp những Bài Viết, Chia Sẻ, Sáng tác..., để như là những "chứng từ sống" được trổ sinh từ " Mảnh đất Đồng Công".