TIẾNG LÒNG CẢM MẾN
SAU HIỆP LỄ THÁNH


 

NHÓM LINH MỤC - TU SĨ CMC

Lời Cảm Tạ 2

Giêsu: Bạn Hiền

Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền mến yêu của con!  Chúa đã ngự đến viếng thăm linh hồn con.  Chúa biết nhà linh hồn con dơ bẩn, nhưng tình yêu Chúa đã xóa bỏ tất cả, đã thắng vượt hết để đến với con.  Ôi Chúa Chí Ái! Các thần thánh còn bất xứng trước nhan thánh Chúa, thế mà con không những được ở với Chúa, sống bên Chúa, lại còn được ăn Mình và uống Máu Chúa. Mình Máu Chúa đã trở nên của ăn uống nuôi linh hồn con mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu!  Con cảm ơn Chúa thế nào cho xứng được, hơn nữa con lại quá hèn mọn yếu đuối, bất lực tội lỗi tràn đầy.  Lòng trí con luôn sao lãng, hướng về những điều không tốt, và luôn luôn bị thần dữ quyến rũ.

Ôi!  Chúa Giêsu đầy lòng nhân từ xót thương, xin tha thứ cho sự mỏng dòn khốn nạn của con. Xin Chúa soi sáng hướng dẫn con trong mọi giây phút, để con không bị mê hoặc, hay bị thu hút bởi những phù phiếm trần tục.

Xin Chúa ban thêm sức mạnh giúp con đẩy lui những cạm bẫy của thần dữ, và dẫn đưa con vào đường lối Chúa với sinh lực mới, để con sẵn sàng can đảm dấn thân tôn thờ Chúa.

Lạy Giêsu khoan dung nhân hậu là Vua tình yêu!  Chúa là sức mạnh của người yếu đuối, là ánh sáng cho người đui mù, là thần tượng của các linh hồn, xin hãy nên mọi sự cho con để con luôn luôn theo đúng vết chân Chúa, không đi trong sai lạc và lìa xa Chúa bao giờ.

Ôi Maria, Mẹ mến yêu của con, xin Mẹ cám ơn Anh Giêsu, Con cưng của Mẹ, thay cho đứa con đốn hèn chính là con. Xin Mẹ hãy dâng trái tim, linh hồn và thân xác của con lên Anh yêu, để Ngài không buồn nhưng vui mừng, vì có Mẹ nói dùm con.

Ôi Mẹ dịu hiền khả ái! Con dâng lời cảm tạ, ngợi khen Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, Anh con, là Mẹ của những người tội lỗi, khốn nạn, và yếu hèn chính là con. Xin Mẹ luôn chở che con trong tình mẫu tử của Mẹ.

Con nhân danh mọi bậc thần thánh, cả loài người cũng mọi thảo vật, sinh vật trên trời dưới đất ca khen Mẹ. Con muốn yêu Mẹ với tình con thảo nóng cháy của các thần Seraphim sốt mến nhất.  Như vậy cũng chưa thể thỏa được lòng mong ước của con, nên con lại nhờ Anh Giêsu, Người là Anh, là bạn con, để mến yêu Mẹ thay cho con dại bé của Mẹ.

Ôi! Chúa Giêsu chí yêu, Mẹ dấu ái!  Xin trào đổ muôn hồng ân trên... mến yêu của chúng con; xin cho .  .  . chúng con luôn say yêu Chúa Mẹ; xin ban muôn ơn lành trên cha mẹ, anh chị em, thân nhân, và mọi người đã nâng đỡ chúng con về phần hồn cũng như phần xác.  Xin cho Giáo Hội của Chúa được bình an.  Xin cho quê hương con chóng thấy ngày hòa bình, và xin cho mọi người lầm lạc biết quay về với chân lý, biết nhìn nhận Chúa là Cha đầy tình thương xót, và mến yêu Mẹ thánh Ngài muôn đời.  Amen.

 

Trang suy niệm | Trang nhà