LẠY CHÚA, XIN CỨU CON

SƠ LƯỢC VỀ TÁC GIẢ

 Là giám đốc Nhà Giao Ước, tổ chức lớn nhất chuyên cung cấp nơi tạm cư cho các trẻ em vô gia cư và sống lang thang tại Hoa Kỳ, nữ tu Mary Rose McGeady nổi tiếng là một chuyên gia hàng đầu về trẻ em đường phố tại đất nước này. Với khả năng ấy, nữ tu Mary Rose McGeady thường xuất hiện trước các ủy ban ở thủ đô Washington, D.C., trên truyền hình và đọc diễn văn khắp đất nước Hoa Kỳ vì quyền lợi “các đứa trẻ.”

Trước khi gia nhập tổ chức Nhà Giao Ước, nữ tu Mary Rose McGeady đã làm việc hơn 40 năm với các trẻ em, với các chức vụ như: Giám đốc điều hành trung tâm Nazareth chăm sóc các trẻ em vô gia cư và gặp vấn đề tại thành phố Boston, Massachusetts; Giám đốc điều hành Nhà Astor dành cho trẻ em tại Rhinebeck, thành phố New York; Giám đốc điều hành Trung tâm huấn luyện dành cho các trẻ em ngoại thường và Trung tâm Kennedy nghiên cứu về trẻ em, cả hai đều đặt trụ sở tại thành phố New York; Phụ tá giám đốc điều hành hội Bác Ái Công Giáo của giáo phận Brooklyn.

Nữ tu Mary Rose McGeady là nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái của thánh Vincent de Paul từ hơn 50 năm nay.

LỜI NGỎ

 Tôi đang cầu nguyện để các bạn đọc quyển sách này.

Những đứa trẻ ở đây thật ngây thơ và dễ thương, giống như nhiều đứa trẻ khác mà các bạn có thể đã từng biết. Tôi biết, nếu như các bạn gặp chúng, các bạn nhất định cũng sẽ yêu thương chúng!

Cảm ơn các bạn đã đọc quyển sách này, và nếu có thể, xin nhớ đến nó trong lời cầu nguyện của các bạn.

Nữ tu Mary Rose McGeady

 TB: Sau khi đọc xong quyển sách này, xin các bạn hãy chuyền cho một người bạn, hoặc một đứa trẻ nào đó mà các bạn quen biết.

<<<

Trang đầu

>>>