NHỮNG TÊN LỬA YÊU DẤU

Thánh Anphong

CHÚA GIÊSU CHỊU THƯƠNG KHÓ

12- Chúa là Ðấng chịu mọi nỗi đau đớn. (Ys 3, 3)

Có cuộc đời ai thảm thiết như cuộc đời Ðức Chúa Giêsu? Ðời Người, từ đầu chí cuối đầy mọi nỗi khốn khổ bề ngoài; mà nhất là triền miên mọi nỗi khốn khổ bề trong; vì không gì khiến Ðức Chúa Giêsu trót đời phải đau đớn cho bằng thấy ta đem mọi giống tội lỗi, và mọi cách ăn ở vô ân bạc nghĩa và trả lại Người, là Ðấng đã chịu bao nỗi đau đớn khốn khổ vì thương yêu ta. Ấy, Ðức Chúa Giêsu đã gánh cuộc đời đau đớn thảm thiết, mà thế gian chưa từng ai trải qua cuộc đời âu sầu thảm não như vậy!

Hỡi linh hồn tôi, hãy suy về những tội đã làm cho Ðấng Cứu Chuộc rất đáng mến phải khốn khổ chừng nào! Chớ gì ngươi kêu lên được như bà thánh Margarita de Cortone, khi cha linh hồn ép không cho bà năn nỉ khóc lóc cho tội nữa, vì đã được Chúa tha rồi mà rằng: “Ôi! Lạy Chúa, tội lỗi con đã khiến Ðức Chúa Giêsu trót đời phải đau đớn sầu khổ, vậy bao lâu còn sống, lẽ nào con thôi chẳng khóc lóc sao!”

Lạy Chúa Giêsu, vậy chớ gì hễ lúc nào con nhớ đến những sự đau đớn Chúa đã phải chịu vì con, con đau đớn chết đi cho xong! Than ôi! Biết bao đêm con ngủ, mang tội trọng trong mình! Biết bao lần vừa được ơn tha thứ, con lại phạm đến Chúa ngay! Lạy Chúa rất đáng mến, con phàn nàn vô cùng, vì đã ăn ở như vậy, con xin kính mến Chúa hết lòng, con xin kính mến Chúa hết linh hồn . Xin Chúa đừng để cho con khi nào lại lìa bỏ Chúa nữa.

Lạy Chúa Giêsu rất hiền từ, vâng xin đừng để cho con lìa bỏ Chúa nữa, lạy Chúa Giêsu xin hãy nhậm lời con; đừng để cho con lìa bỏ Chúa nữa. Con ước ao chết còn hơn lại bội nghĩa cùng Chúa. Lạy Ðức Bà Maria là Mẹ ban ơn bền đỗ, xin ban cho con được vững lòng làm tôi Chúa đến cùng.

13- Ngài đã mến yêu các kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian – thì Ngài đã yêu mến họ đến cùng.  (Yn 13, 1)

Khi bạn sắp bị cái chết làm cho vĩnh biệt, thì tấm lòng yêu mến nồng nàn hình như nổ ra, mà chính sự chết cho bạn, ấy là dấu rất mạnh mẽ chứng minh tấm lòng yêu mến thiết tha kia vậy.

Thế, trót đời Ðức Chúa Giêsu, còn dấu yêu thương nào Người chẳng tỏ ra với ai! Nhưng lúc gần chịu nạn Người càng tỏ ra thương yêu hơn nữa. Người ban chính máu thánh và mạng sống mình cho mỗi người chúng ta, nên trước khi chịu chết, Người còn làm việc lạ lùng hơn nữa. Thật vậy, hy sinh mình cực thánh trên cây Thánh Giá cho ta, Người chưa lấy làm thỏa; còn muốn ban chính mình làm của nuôi linh hồn ta, để nhờ việc rước lễ, ta được hợp nhất  khăng khít cùng Người, là Ðấng Cứu Chuộc nhân lành và để lòng yêu mến của Người đối với ta, của ta đối với Người được thêm mặn mà hơn mãi.

Lạy Ðấng nhân lành vô cùng! Lạy Ðấng hay thương yêu vô cùng! Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, Ðấng yêu dấu con, xin ban cho con được đầy dẫy lòng kính mến Chúa, để con quên hết mọi sự, quên thế gian, quên chính mình; mà chỉ lo kính mến và làm đẹp lòng Chúa. Con xin dâng mình con, linh hồn con, ý muốn con và sự thong dong con cho Chúa. Trước đây con chỉ tìm sự vui thú trần gian, mà chẳng lo làm đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa rất hay thương yêu đã chịu đóng đanh vì con, con hết lòng buồn phiền về điều ấy, và nhất định từ nay không tìm sự gì, vật nào khác, chỉ tìm một mình Chúa.

Lạy Chúa Người là toàn gia sản con, Con chỉ ước ao một mình Người, chứ không ước ao gì nữa. Ôi, chớ gì con được hy sinh toàn thân con cho Chúa, như Chúa đã hy sinh toàn thân Chúa cho con! Lạy Chúa là Ðấng quý trọng tuyệt đối và hay thương yêu vô ngần, con kính mến Chúa. Con kính mến Chúa và xin phó trót mình mặc thánh ý Chúa. Xin Chúa ban cho con được kính mến Chúa; rồi Chúa muốn định cho con thể nào, con xin vui lòng vâng theo hết.

 14- Hồn Ta buồn phiền quá đỗi, muốn chết được. (Mt 26, 38)

 Ðó là lời Ðức Chúa Giêsu than thở mà tỏ nỗi đau đớn chồng chất trong lòng Người, khi ở vườn Giêtsimani. Thật, lúc đi chịu nạn, chịu chết, lòng Ðức Chúa Giêsu đau đớn buồn sầu quá, đến nỗi Người có thể chết ngay dọc đường.

Có phải Ðức Chúa Giêsu nhìn thấy những hình khổ sắp phải chịu, mà đau đớn sầu não như vậy chăng? Không phải, vì ngay lúc toan xuống thế làm người, Ðức Chúa Giêsu đã biết Người sẽ phải chịu cực hình thế nào; mặc dầu, ngay tự đó, Người đã tình nguyện xin vâng theo mọi sự Ðức Chúa Cha định. Ðấng tiên tri nói rằng: Ðức Chúa Giêsu đã dâng mình chịu nạn, vì Người muốn như thế. Vậy, Ðức Chúa Giêsu sầu não không phải vì duyên cớ gì khác, chính vì thấy những tội lỗi gớm ghiếc người ta sẽ phạm vô số, sau khi Người đã chịu tử hình cho họ. Thánh Bernadinô de Siêna nói rằng: Thật Ðức Chúa Giêsu đã nhìn thấy rõ ràng mỗi một tội chúng ta đã phạm.

Lạy Chúa Giêsu, vậy đã rõ: Căn cớ làm cho Chúa phải sầu não quá sức trong vườn Giêtsimani, là nhìn thấy muôn ngàn tội lỗi con đã phạm, chứ không phải vì thấy roi vọt, gai góc, Thánh Giá. Con đang nhìn thấy các tội lỗi ấy, mà tội lỗi khiến cho Chúa phải đau đớn buồn sầu vô cùng, thậm chí hầu trút linh hồn ra được. Ðó là cách làm cho con nhận biết lòng thương yêu vô hạn đã khiến Chúa chết vì con. Lạy Chúa xin hãy ban cho con một chút sự đau đớn, Chúa đã chịu vì tội lỗi con, để con được buồn sầu đau đớn suốt đời con. Lạy Ðấng Cứu Chuộc rất êm ái, chớ gì từ giờ con được ăn năn đau đớn và kính mến Chúa là Ðấng con kính mến, con hết lòng hối hận vì đã lấy sự khoái lạc hèn hạ đời này làm hơn Chúa. Con buồn bã thống hối và xin kính mến Chúa trên hết mọi sự. Chúa truyền cho con: Con phải kính mến Chúa con, hết lòng, hết linh hồn. Thế là, dù con vấp phạm đến Chúa nhiều lần, Chúa vẫn còn dạy con kính mến, còn muốn cho con kính mến Chúa hết linh hồn. Thì xin chính Người hãy ban cho con được kính mến như Người muốn. Trước kia, con chỉ tìm làm thỏa ý riêng. Bây giờ con không ước ao gì, chỉ ước ao một mình Chúa. Chúa đã yêu dấu con hơn hết mọi người. Nên con cũng xin kính mến Chúa hơn hết mọi kẻ khác.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy đem mùi hương hoa Chúa, nghĩa là ơn thánh Chúa, mà giúp con càng ngày càng thêm lòng kính mến Chúa hơn; sau hết, chớ gì con được đáp lại lòng thương yêu lớn lao Chúa đã tỏ ra cùng con, là con sâu tệ bạc, bất trung.

Lạy Ðức Bà Maria, là Mẹ hay thương xót, xin hãy cầu cùng Chúa cho con.

15- Cơ binh và viên quản cơ, cùng với bộ hạ của người Do Thái bắt lấy Ðức Giêsu và trói Ngài lại. (Yn 18, 12)

 Chúa đã bị bắt và bị trói! Các thiên thần thấy Ðức Chúa Giêsu bị trói và bị điệu qua các phố thành Giêrusalem, có lính cầm khí giới vây chung quanh thì phải nói cùng nhau thể nào? Phần ta, khi thấy Chúa trời đất, vì thương yêu ta, đã để quân dữ trói mình như kẻ tội nhân, và điệu đến trước mặt quan luận Người phải chết, ta phải nói làm sao?

Thánh Bênađô than thở rằng: “Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa oai nghi vô cùng, Chúa đã làm gì, mà đến nỗi phải gò trói thể này, Chúa có tội gì, mà phải mang xiềng xích như đứa tội ác?”. Rồi thánh Bênađô tưởng tượng như thấy Ðức Chúa Giêsu tỏ ra Người đang phải chịu chết, thì kêu lên rằng: “Lạy Chúa thanh sạch vô cùng, Chúa đã làm gì, đến nỗi phải luận phạt thể này? Chúa là chính Ðấng vô tội, mà sao loài người dám luận giết Chúa? Than ôi! Tôi biết Chúa rồi; tội Chúa, ấy là lòng thương yêu loài người ta. Lạy Chúa Giêsu, thật Chúa yêu thương loài người quá bội”.

Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến, con hôn những dây đã trói buộc Chúa và đã cứu con khỏi xiềng xích đời đời con đã đáng chịu trong hỏa ngục. Khốn thân con, biết bao lần con đã làm sỉ nhục Chúa, vì bỏ Chúa mà theo ma quỷ. Con rất phàn nàn vì đã làm nhục nhã cho Chúa như vậy. Lạy Chúa, xin hãy bắt ý chí con vâng phục Chúa, xin hãy lấy dây thân ái mà ràng buộc con lại, để từ nay con chỉ làm đẹp lòng Chúa. Xin ban cho con được lấy thánh ý Chúa làm chuẩn mực mà ăn ở. Bởi Chúa đã hết sức lo cho con được hạnh phúc, nên con chẳng dám xin sự gì khác, chỉ xin cho được đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa trọn lành vô cùng, con kính mến Chúa; con kính mến Chúa vì Chúa là chủ đích lòng kính mến của con. Con biết, chỉ một mình Chúa yêu con thật; nên con cũng chỉ muốn kính mến một mình Chúa. Con xin từ bỏ hết mọi sự, vì một mình Chúa đã đủ cho con rồi.

16- Nhưng Ngài đã bị đâm vì những sự ngỗ nghịch của chúng tôi, và vì tội vạ của chúng tôi, Ngài đã bị nghiền nát. (Ys 53, 5)

Nếu như Ðức Chúa Giêsu chịu một vết thương, một vết thương đã đủ dư mà đền tội cho cả thế gian. Nhưng sao? Người đã chịu một vết thương thôi ư? Không, không, Người chịu đánh nát cả mình, từ đỉnh đầu đến bàn chân, không còn một chỗ nào lành. Ðức Chúa Giêsu đã muốn chịu như vậy. Ðấng tiên tri lại thêm rằng: “Còn chúng tôi, chúng tôi lại kể Ngài như kẻ bị trời đánh, bị Thiên Chúa trừng phạt và đày đọa”. (Ys 53, 4)

Ôi, hỡi những thương tích, những thương tích độc dữ kia! Bay đã làm cho ta hiểu rõ Ðấng Cứu Chuộc yêu dấu ta chừng nào! Bay đã thúc giục ta phải đối phó lại lòng Chúa yêu dấu ta cả thể dường ấy, hay ít nữa, đối phó lại những nỗi khốn khổ Chúa đã phải chịu vì yêu dấu ta. Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến, khi nào con sẽ dâng trót mình con cho Chúa, như Chúa đã ban trót mình Chúa cho con!

Lạy Chúa đáng quý mến vô cùng, con kính mến Chúa. Lạy Chúa là Ðấng yêu dấu linh hồn con, con kính mến Chúa Lạy Chúa là Ðấng hay thương yêu, xin ban cho con được kính mến Chúa để bù lại những tội con đã phạm mất lòng Chúa; xin ban cho con được bỏ hết những sự không giúp con thêm lòng kính mến Chúa.

Lạy Ðức Chúa Cha hằng có đời đời, xin hãy nhìn xem mặt Chúa Giêsu con Chúa, xin hãy nhìn xem các thương tích nơi Người; hãy nghe tiếng các vết thường ấy đang nài xin Chúa ban ơn tha thứ cho con; xin Chúa tha thứ các tội lỗi con đã phạm mất lòng Chúa; xin hãy nhận lấy trót lòng con, để con không còn yêu mến, ước ao và tìm tòi sự gì khác nữa, mà chỉ yêu mến, ước ao và tìm tòi một mình Chúa.

Con xin hợp với thánh Ignatiô mà than thở cùng Chúa rằng: “Xin Chúa ban cho con được kính mến và được ơn nghĩa cùng Chúa, thế là con tự lấy mình làm giầu có lắm rồi”.

Lạy Chúa là Chúa linh hồn con, con chỉ xin Chúa ban cho con hai ơn này: Là được kính mến Chúa và được nghĩa cùng Người. Con chỉ xin có bấy nhiêu, chứ chẳng xin sự gì khác nữa.

Lạy Ðức Bà Maria, Mẹ Chúa Trời xin cầu cho con cùng.

17- Kính chào Vua Do Thái! (Mt 27, 29)

 Ðó là lời lính Rôma nói và nói đi nói lại để nhạo báng Ðấng Cứu Chuộc chúng ta. Họ nghĩ Ðức Chúa Giêsu là kẻ ngụy nghịch muốn xưng vương, nên đã lấy gai khoanh tròn làm triều thiên bắt Ðức Chúa Giêsu đội, và quỳ xuống trước mặt nhạo Người mà gọi là Vua Do Thái, đoạn chúng đứng dậy, reo hò, cười lớn tiếng, sau hết tạt vả, khạc nhổ vào mặt Người. Thánh Matthêô diễn lại việc ấy rằng: “Lính tráng lấy gai tết một triều thiên mà đặt lên đầu Ngài” (Yn 19, 3). Thánh Gioan thêm rằng: “Họ đến gần và nói: Kính chào vua dân Do Thái! Và chúng tạt vả Ngài” (Yn 19, 3)

Ôi! Lạy Chúa Giêsu, người ta xem thấy Chúa, đầu đội mạo gai, tay cầm que sậy hèn hạ, vai khoác tấm vải đỏ, lẽ đâu chẳng nhận Chúa là Vua hay thương yêu vô cùng? Quân Do Thái chẳng chịu nhận Chúa là Vua mình. Chúng phân phô trước mặt Philatô rằng: Chúng tôi chỉ có một vua hiệu là Cêsarê mà thôi (Ibip 12). Nhưng, lạy Chúa Cứu Chuộc rất đáng mến, dù kẻ khác chẳng muốn nhận Chúa làm Vua, thì con đây cũng cứ tung hô Chúa là Vua, và chỉ ước ao cho một mình Người làm Vua cả linh hồn và thể xác con. Chúa muốn định cho con thể nào, mặc thánh ý Người, Chúa đã chịu bao nỗi đau đớn sỉ nhục và đã chết cách dữ tợn dường ấy để chiếm lấy và cai trị lòng chúng con: “Vì chưng Ðức Kitô, và đã sống, ấy là để làm Chúa kẻ chết và người sống”. (Rm 14,9)

Lạy Vua rất đáng mến; vậy, xin hãy chiếm lấy lòng con và cai trị, như Vua cả oai nghi. Trước, con đã chối chẳng nhận Người làm Vua, lại còn theo tâm dục; nhưng từ nay, con ước ao thuộc trọn về Chúa, và ước ao chỉ làm tôi một mình Chúa. Xin Chúa hãy đem dây thân ái mà ràng buộc con lại với Chúa, và nhắc lại cho con luôn luôn nhớ cuộc tử nạn độc địa Chúa đã phải chịu vì con.

Lạy Chúa là Vua, là Chúa, là Ðấng rất đáng mến đã chịu mọi nỗi khổ thống vì con, Chúa đã chịu chết thảm thiết dường ấy để chinh phục lòng chúng con, và đem lòng thương yêu mà cai trị ở đó. Chúa Giêsu đã chịu chết và đã sống lại, để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Lạy Vua rất đáng mến, vậy xin Người hãy nhận lòng con và cai trị như Vua cả. Trước con đã chối chẳng chịu nhận Chúa làm Vua, lại còn theo ý riêng xác thịt; nhưng bây giờ con muốn thuộc về Chúa cho trọn và chỉ ước ao làm tôi một mình Chúa.

Xin Chúa hãy lấy dây thân ái mà buộc lòng con lại và xin ban cho con hằng được nhờ cuộc tử nạn thảm hại Chúa đã phải chịu vì con. Lạy Chúa là Vua, là Chúa, là Ðấng con kính mến, là toàn gia sản con, nếu con không ước ao một mình Chúa, thì còn ước ao gì nữa? Lạy Chúa là Chúa lòng con và là toàn cơ nghiệp con, lạy Chúa là Chúa đời đời của con, con kính mến Chúa, Chúa là gia tài con và là gia nghiệp độc nhất của con vậy.

18- Tự mình vác lấy khổ giá cho mình, Ngài ra đi đến nơi gọi là Gò Sọ, tiếng Hipri gọi là Golgotha. (Yn 19, 17)

 Này Ðấng Cứu Thế lên đường, Con Chiên Ðức Chúa Trời phải điệu đi chịu chết cho ta được sống. Người vác khổ hình trên vai chẳng than thở một lời cứ lẳng lặng chịu lý hình điệu đi, sau hết chịu chết trên Thánh Giá chỉ vì yêu dấu loài người ta.

Hỡi linh hồn tôi, hãy chạy theo Ðức Chúa Giêsu. Ấy, vì thương yêu, vì cho được đền tội, Người đã phải trèo núi dốc Calvariô như vậy đó! Lạy Chúa Giêsu, là Chúa con, xin dạy cho con biết Chúa mong người ta lấy gì trả lại, mà Người đã yêu dấu đến nỗi chịu hy sinh như vậy! Thánh Bênađô trả lời: “Chúa chỉ yêu dấu để được ta kính mến lại”.

Lạy Chúa Cứu Chuộc con. Chúa đã đem giá cao dường ấy mà mua lòng kính mến người ta. Ai ngờ còn có kẻ, dù rõ ràng chúng có đức tin, mà chúng chẳng kính mến Chúa. Con vui mừng, vì các thánh kính mến Chúa, Ðức Bà Maria kính mến Chúa, Ðức Chúa Cha kính mến Chúa. Nhưng còn bao kẻ nhận  biết Chúa, bao kẻ chẳng muốn kính mến Người.

Lạy Chúa, là Ðấng hay thương yêu vô cùng, xin hãy làm cho người ta biết và kính mến Chúa! Chớ gì con được lấy hết giá máu và sinh mạng con, mà làm cho cả thế gian kính mến Chúa! Than ôi, trong đời con bao năm trời con biết Chúa, mà chẳng kính mến Chúa? Lạy Chúa Giêsu, con ngợi khen Chúa vì Người đã lấy sự êm ái, mà chinh phục lòng con. Nỗi đau đớn con đang phải chịu vì trước kia nhiều lần con đã mất nghĩa cùng Chúa, lòng ước ao thuộc về Chúa cho trọn, nhất là cuộc khổ hình Chúa đã chịu vì con, bấy nhiêu sự làm cho con tin thật Chúa đã tha tội cho con và còn thương yêu con.

Lạy Chúa Giêsu! Chớ gì con được chết cho con. Lại giả sử Chúa không phạt những kẻ không kính mến Chúa, thì con đây cũng cứ nhất định kính mến Chúa mãi, và hằng theo thánh ý Chúa, để hằng làm đẹp lòng Chúa. Chúa đã ban cho con lòng ước ao tốt lành ấy, thì lại xin ban cho con được sức mạnh mà giữ như vậy.

Lạy Chúa là Ðấng con kính mến và trông cậy xin đừng bỏ con: Xin ban cho con từ này về sau được đáp lại lòng thương yêu đặc biệt. Người đã tỏ ra cùng con! Chúa muốn con thuộc về Người cho trọn, thì con cũng xin phó trót mình con cho Chúa.

Lạy Chúa là sự quý báu và là hết cả cơ nghiệp con, con kính mến Chúa. Con ước ao khi sống và khi chết, được than thở đi và than thở lại mãi này: Con kính mến Chúa, con kính mến Chúa, con kính mến Chúa.

19- Bị tra tấn, Ngài đã chịu đựng, và không mở miệng, như cừu bị dẫn đến lò sát sinh, như chiên mẹ ngậm câm, không hề mở miệng. (Ys 53, 7)

Ðó là tiên tri Isaia đã nói và quan hộ vệ bà hoàng hậu Candacê đã cố sức hiểu, song chẳng hiểu được, mà ngẫu nhiên lúc ấy, bởi ơn Chúa soi sáng, thầy phó tế Philipphê đến gần quan hộ vệ kia, lên xe và cắt nghĩa cho ông rằng: Lời này ứng nghiệm nơi Ðức Chúa Giêsu.

Quả vậy, Ðức Chúa Giêsu đã như con chiên, trước hết chịu tàn xử trong dinh Philatô, rồi phải điệu đi giết. Nên thánh Gioan tiền hô đã kêu lên rằng: “Này là con chiên Ðức Chúa Trời! Này là Ðấng gánh tội thiên hạ!”. Lại tiên tri Isaia nói về con chiên thanh sạch, sẽ phải chịu khổ và chịu tử hình làm của hy sinh trên Thánh giá để đền tội nhân loại, cũng nói rằng: “Chính các bệnh tật của chúng tôi, Ngài đã mang; chính các đau khổ của chúng tôi, Ngài đã vác”. (Ys 53, 4)

Vậy khốn cho những kẻ chẳng kính mến Ðức Chúa Giêsu ở đời này! Ngày tận thế, ta sẽ nghe chúng kêu lên rằng: “Hãy sập đè trên chúng tôi và che khuất chúng tôi cho khỏi nhan Ðấng ngự trên ngai, cho khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con”. (Kh 6, 16)

Lạy Ðức Chúa Con, là chiên lành Ðức Chúa Cha, con cũng vậy, con đã chẳng kính mến Chúa. Nhưng, từ nay, con không muốn sống mà chẳng kính mến Chúa. Trước, con đã mù tối; nay nhờ Chúa soi sáng, con hiểu biết mình, con đã phạm tội quái gở chừng nào, là đã dám bỏ Chúa; lại biết: Chúa đã tỏ lòng yêu dấu con dường ấy, thì Người đáng con kính mến dường nào! Vậy, bây giờ con hết lòng buồn phiền vì đã cả dám xúc phạm đến Chúa và quyết định kính mến Chúa hơn hết mọi sự.

Lạy máu thánh, lạy những vết thương Ðức Chúa Giêsu, máu thánh và những vết thương đã đốt lửa kính mến Chúa trong linh hồn nhiều người, thì xin cũng đốt lửa kính mến trong lòng con. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con được luôn luôn nhớ lại cuộc khổ nạn Chúa chịu, tức là cuộc khổ nạn đã khiến cho Chúa phải chịu không biết bao nỗi khốn khổ, bao sự nhuốc nha mà kể! Chớ gì con được bỏ dứt lòng trìu mến của cải thế gian, và đem hết lòng để kính mến một mình Chúa, là Ðấng cao trọng vô cùng!

Lạy Chúa Giêsu, là con chiên lành đã chịu hy sinh và chịu hủy diệt trên cây Thánh Giá vì thương yêu con, con kính mến Chúa! Chúa đã chẳng ngại chịu khốn khổ vì con, thì con cũng xin vui lòng nhận mọi sự đau đớn Chúa định cho phải chịu. Con không muốn phàn nàn về những Thánh Giá Chúa dạy con phải vác đi nữa, vì lẽ ra con đã chẳng đáng sa hỏa ngục ngay tự bao giờ rồi ư? Con còn dám kêu trách chi nữa? Vậy xin Chúa, ban cho con được kính mến Chúa, rồi Chúa muốn định cho con thể nào, mặc thánh ý Người: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Ðức Kitô?”. (Rm 8, 35)

Lạy Chúa, duy có sự tội làm cho con lìa bỏ Chúa thôi. Vậy xin Chúa đừng để cho con còn cả dám phạm tội nào nữa mà phải lìa bỏ Chúa. Vì công nghiệp Chúa chịu nạn, chịu chết, xin ban cho con được chết nghìn lần còn hơn phạm tội mà lìa bỏ Chúa.

Lạy Ðức Bà Maria, cậy vì những nỗi đau đớn Mẹ đã phải chịu, con nài xin Mẹ cứu con cho khỏi sa ngã phạm tội, kẻo phải chết về phần linh hồn.

20- Lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi! Nhân sao Người lại bỏ tôi? (Mt 27, 46)

Than ôi! Loài người có thể chẳng chia những nỗi khốn khổ con Ðức Chúa Trời đã phải chịu, khi chết cách rất đau đớn trên Thánh Giá vì thương yêu nó sao?

Sợ hãi thay cuộc khổ nạn Ðức Chúa Giêsu đã phải chịu ngoài xác: Vì những thương tích chồng chất đánh toạc cả mình Người! Mà cuộc khổ nạn Ðức Chúa Giêsu phải chịu trong lòng, lại càng ghê sự hơn lắm nữa! Quả vậy, muốn được chịu đau đớn, buồn sầu đến cực điểm, Ðức Chúa Giêsu đã xin Ðức Chúa Cha yên ủi. Nhưng, Ðức Chúa Cha chỉ nghe tiếng công bằng bắt buộc, mà bỏ Ðức Chúa Con và để mặc Người phải buồn sầu, chẳng được một chút yên ủi nào.

Hỡi cái chết thảm sầu, mà Ðấng Cứu Chuộc rất đáng mến đã phải chịu, chính sự chết làm cho ta được hy vọng. Lạy Chúa Giêsu, cậy vì công nghiệp Chúa đã phải từ bỏ, con tin vững vàng Chúa sẽ chẳng nỡ xua đuổi con ra khỏi nhan thánh Người, mà để con phải tuyệt vọng đời đời. Con không dám quả quyết được sống vui vẻ sung sướng ở đời này. Con lại xin vui nhận biết mọi sự khốn khó đau đớn Chúa định cho con phải chịu, vì con đã phạm tội đáng sa hỏa ngục, thì không còn đáng được sự yên ủi nào nữa. Chớ gì con được kính mến một mình Chúa, chớ gì con được nghĩa cùng Chúa luôn! Con chỉ xin Chúa một ơn này là đừng khi nào để con chẳng kính mến Chúa! Dù cả thế gian chẳng kính mến Chúa, con cũng xin Chúa cứ ban cho con được kính mến Người mãi mãi.

Lạy Chúa Giêsu là Ðấng đã chịu từ bỏ tất tưởi và chịu treo trên cây Thánh Giá vì yêu dấu con, con kính mến Chúa. Lạy Chúa là sự quý báu độc nhất, là sự hy vọng độc nhất, là sự kính mến độc nhất của con, con kính mến Chúa!

21- Họ đã đóng đinh Ngài, và cùng với Ngài, hai người khác nữa, mỗi người một bên, Ðức Giêsu ở giữa. (Yn 19, 18)

Bạn sách Thánh ca, khi nói về Ngôi Hai xuống thế làm người, đã nói rằng: “Bạn chí yêu của tôi, là Ðấng rất đáng ước ao.” Vậy, ta càng có lẽ mà nói rắng: Bạn rất đáng yêu mến và ước ao của chúng tôi, ấy là Ðức Chúa Giêsu.

Quả thế, dù ta xét cuộc đời Ðức Chúa Giêsu sống ở thế gian vào thời kỳ nào, ta cũng thấy Người rất đáng mến. Này khi Người sinh làm con trẻ bé nhỏ trong hang đá thành Belem; lúc làm nghề thợ mộc trong xưởng thánh Giuse; lúc ở một mình trong rừng, suy ngắm trước nhan thánh Ðức Chúa Cha; lúc vất vả đi khắp xứ Galiêa giảng đạo thánh Người. Nhưng suốt đời Ðức Chúa Giêsu, không lúc nào đáng ta kính mến, bằng khi ở trên Thánh Giá, là nơi Người chịu đóng đinh và chịu chết, vì đau đớn quá, để chứng tỏ Người yêu dấu ta vô cùng.

Thánh Phanxicô de Salêsiô đã nói phải lắm, rằng: “Núi Calvariô là núi các bạn thân tình. Lòng yêu nào mà không phát nguyên bởi cuộc khổ nạn Ðấng Cứu Chuộc, thật là tình yêu hèn hạ nguy hiểm. Khốn nạn cho kẻ chết mà chẳng kính mến Chúa chuộc tội”.

Vậy, ta hãy nhìn xem Chúa chịu đóng đinh vào cây gỗ hèn hạ kia mà bảo mình rằng: Ðó chính là Chúa tôi. Vì yêu dấu tôi, Người đã chịu nạn, chịu chết cho tôi cách thảm thiết dường ấy. Ôi! Lạy Chúa Giêsu! Nếu mọi người sấp mình xuống trước Thánh Giá Chúa là Chúa đã chịu chết trên cây gỗ nhuốc nha này vì nhân loại, thì có lẽ nào chúng con dám bỏ xa Chúa mà chẳng kính mến Chúa sao? Thương ôi! Con đã biết vậy, mà bao nhiêu lần con đã làm cực lòng Chúa! Kẻ khác vấp phạm đến Chúa, vì mù tối chẳng biết Chúa, còn con đã biết rõ mà vẫn dám xúc phạm đến Chúa. Ôi! Chớ gì tay Chúa đã chịu đinh thâu qua, cạnh sườn Chúa đã chịu lưỡi đòng đâm thủng, máu thánh Chúa đã chảy ra như thác, dấu thương tích chằng chịt trên mình Chúa, hãy ban cho con được khỏi tội và lại được nghĩa cùng Chúa.

Lạy Chúa là Ðấng lòng con yêu mến, con rất đau đớn vì trước kia đã khinh dễ Chúa dường ấy! Bây giờ con xin kính mến Chúa hết lòng; con buồn rầu đau đớn vô cùng vì các tội lỗi con đã phạm. Mà bởi con buồn rầu đau đớn thảm thiết như vậy, thì con dám chắc rằng Chúa đã tha con rồi.

Lạy trái tim rất nồng nàn Chúa Giêsu, xin hãy thiêu đốt lòng khô khan nguội lạnh con, cho cháy lửa kính mến Chúa lên! Lạy Chúa Giêsu đã chịu chết cách đau đớn vì con, xin ban cho con được chết bởi ăn năn đau đớn vì đã vấp phạm đến Chúa là Ðấng đáng con kính mến vô cùng. Hơn nữa, Chúa đã hy sinh trót mình cho con thì con cũng xinh hy sinh trót mình cho Chúa.

Lạy Mẹ Maria là Ðấng đã chịu mọi nỗi đau đớn, xin ban cho con được hết lòng trung trực kính mến Ðức Chúa Giêsu cho đến chết.

22- Ðoạn gục đầu xuống, Ngài phó thác Thần Khí. (Yn 19, 30)

Lạy Chúa Cứu Chuộc con, lòng Chúa yêu dấu loài người đã khiến Chúa phải chịu khốn cực dường này: Là sau khi Chúa đã chịu mọi nỗi đau đớn nhuốc nha, Người đau đớn quá mà sinh thì trên cây Thánh Giá. Vua thánh Ðavít đã nói tiên tri về điều ấy rằng: “Tôi đã ra tới giữa biển và bão táp đã vùi giập tôi trong lòng biển”. Thánh Phanxicô de Salêsiô than thở rằng: “Ta hãy nhìn xem Người, hãy nhìn xem Ðấng Cứu Chuộc đang nằm đau đớn trên cây Thánh Giá, khác nào trên đống củi thiêu sinh, tức là nơi Chúa chịu chết vì yêu dấu ta. Vậy chớ gì ta nằm cách thiêng liêng trên mình Ðức Chúa Giêsu, để chết làm một với Người trên cây Thánh Giá, như Người đã bằng lòng chịu chết vì lòng thương yêu ta. Ôi! Chớ gì ta than rằng: Tôi quyết ôm giữ lấy Người cho bền chặt mà không hề bỏ Người ra bao giờ nữa; tôi sẽ chết làm một với Người, và sẽ thiêu đốt mình trong ngọn lửa kính mến của Người. Chính cũng một lửa ấy sẽ thiêu hóa cả Chúa Tạo, cả tạo vật yếu hèn Người đã dựng nên.

Chúa Giêsu đã ban trót mình Người cho tôi, tôi cũng xin phó trót mình tôi cho Người. Tôi xin sống, chết trong lòng Người. Dù sự sống, sự chết, cũng không bao giờ khiến tôi lìa bỏ Người được!

Lạy Ðấng Cứu Chuộc rất đáng mến, con xin ôm lấy Thánh Giá Chúa và hôn chân cực thánh Chúa, con rất lấy làm cảm động và bỡ ngỡ vì thấy Chúa chịu chết cho con cách yêu dấu dường ấy! Xin hãy đoái thương nhận lấy con và buộc con lại dưới chân Chúa, để từ nay không khi nào con từ bỏ Chúa nữa. Ở đó, con chỉ than thở cùng Chúa, chỉ phó thác mọi tư tưởng con cho Chúa, chỉ hết lòng kính mến và sau khi được ra khỏi nơi khóc lóc chốn hiểm trở thế gian này, con được lên hưởng nhan Chúa nhãn tiền, được hết sức kính mến Chúa ở trên nước Chúa, tức là nước hằng có sự kính mến đời đời.

Nhưng đang khi con phải chờ đợi cho được lên hưởng phúc trên nước vĩnh phúc ấy, xin Chúa ban cho con được ăn năn và hạ mình xuống, vì các tội lỗi con đã phạm, lại hằng được nóng nảy kính mến Chúa, là Ðấng đã hy sinh mạng sống cho con. Lạy Chúa Giêsu là Ðấng đã chịu chết cho con, con kính mến Chúa. Lạy Chúa là Ðấng tốt lành vô cùng, con kính mến Chúa.

Lạy Ðức Bà Maria, là Mẹ ban ơn kính mến lành thánh, xin Mẹ cầu cùng Ðức Chúa Giêsu cho con.

 23- Bị tra tấn, Ngài đã chịu đựng. (Ys 53, 7)

Ngôi Hai vừa chịu dựng thai trong lòng Ðức Bà Maria Ðồng Trinh, liền nhìn thấy các linh hồn Người phải cứu chuộc lấy.

Hỡi linh hồn tôi, lúc ấy Người cũng nhìn thấy tôi. Người thấy tôi đầy mọi giống tội lỗi và bởi vì tôi nên Người đã phải khổ suốt đời và sau hết chịu tử hình thảm thiết trên cây Thánh Giá, Chúa đã phải chịu khốn nạn dường ấy cho tôi được khỏi tội và được đầy rẫy mọi ơn phúc: Ơn soi sáng, ơn nồng nàn kính mến Chúa, ơn khóc lóc các tội tôi đã phạm, ơn vui sướng vì thấy Chúa tỏ lòng nhân lành ra với tôi, ơn đau đớn chua xót vì nhớ đến các tội lỗi mình đã phạm.

Lạy Chúa Giêsu, từ khi Chúa vừa mới sinh ra, Chúa đã gánh lấy hết các tội lỗi con, đã dâng mình chịu nạn để phạt tạ các tội lỗi Con Chúa đã chịu tử hình cho con. Cuộc tử hình Chúa đã cứu con khỏi chết đời đời. Chúa đã cứu linh hồn con để khỏi hư đi, Chúa đã gánh lấy hết các tội lỗi con; thế mà con cứ phạm tội làm nhuốc nha Chúa hơn mãi. Nhưng, dù vậy Chúa cũng không phạt con, lại còn ban thêm nhiều ơn và tỏ lòng thương con; hơn nữa, có ý trông một ngày kia được con kính mến lại. Lạy Chúa Giêsu, vậy ngày mong đợi đã tới, này con xin kính mến Chúa hết linh hồn con. Nếu con chẳng kính mến Chúa thì ai sẽ kính mến Chúa? Lạy Chúa Giêsu, tội mà con xin Chúa tha cho con trước hết là con đã sống bấy nhiêu năm trời trên mặt đất mà chẳng kính mến Chúa. Từ nay về sau con xin hết sức làm đẹp lòng Chúa.

Nhờ ơn Chúa giúp, con thấy lòng con ước ao bỏ dứt tình quyến luyến các loài tạo vật và chỉ khao khát kính mến một mình Chúa. Con lại thấy lòng con đau đớn thảm thiết vì bao lần vấp phạm đến Chúa. Lòng đau đớn này, ý nguyện ước kia, con biết rõ: Chính Người đã ban cho con; lạy Chúa là Ðấng lòng con kính mến. Vậy xin cứ ban cho con vững lòng kính mến Chúa. Chúa biết con yếu đuối thể nào. Nên, xin hãy ban cho con thuộc về Người cho trọn, cũng như Người đã ban trót mình cho con. Lạy Chúa là Ðấng quý trọng tuyệt đối, con kính mến Chúa. Lạy Chúa là Ðấng con kính mến, con chỉ kính mến một mình Chúa. Lạy Chúa là kho tàng, là sản nghiệp con, con kính mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con kính mến Chúa, con kính mến Chúa.

Lạy rất thánh Ðồng Trinh Maria Mẹ Chúa Trời, xin phù giúp con với.

 24- Thiên Chúa, khi sai Con của Người, đến với hình dung xác thịt tội lỗi, để khử trừ tội lỗi, đã kết án sự tội nơi xác thịt. (Rm 8, 3)

 Ðức Chúa Cha đã sai Con một Người xuống thế mặc lấy xác thịt giống như xác tội lỗi loài người ta. Thánh Phaolô nói rằng: “Ðức Chúa Giêsu mặc lấy xác thịt giống như xác tội lỗi loài người để cứu ta khỏi lời nguyền rủa mà chính Người đã nhận lấy cho mình rằng: Vô phúc cho kẻ chịu treo trên cây gỗ hèn hạ”. Ðức Chúa Giêsu muốn cứu ta khỏi bị nguyền rủa đời đời, nên Người đã vui lòng hy sinh như kẻ tội ác để chịu đóng đinh vào cây Thánh Giá và nên bia cho thiên hạ nguyền rủa như vậy!

Lạy Ðức Chúa Cha hằng có đời đời, vì lòng yêu dấu Ðức Chúa Con là con quý báu của Chúa, xin hãy đoái thương đến con. Lạy Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Chuộc con, phần Chúa, Chúa chịu nạn chịu chết thì không những đã cứu con khỏi tội tổ tông là tội khốn nạn con mắc phải ngay từ khi vừa mới sinh ra, mà Người con cứu con khỏi hết các tội con đã phạm sau khi chịu Phép Rửa tội nữa.

Ôi! Lạy Chúa, vậy xin hãy đổi những dây nhuốc nha ô nhục mà trói buộc con, bắt con phải suy phục nó, cho thành những dây vàng đức kính mến lành thánh để buộc chặt con lại cùng Chúa mãi mãi. Xin hãy ban cho con được hưởng công nghiệp linh nghiệm Chúa, nghĩa là làm cho con là đứa tội lỗi khốn nạn được nên thánh. Cứ lý, con đáng phải chịu thiêu đốt trong hỏa ngục đã lâu rồi. Nhờ lòng Chúa hay thương xót vô cùng và để cho cuộc khổ nạn Chúa được vinh hiển, thì con hy vọng sẽ được cháy lửa kính mến Chúa lên và sẽ được thuộc về Chúa cho trọn. Con không muốn yêu vật nào hay quý sự gì khác nữa, chỉ ước ao được quý mến một mình Chúa. Chớ gì nước Cha trị đến!

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy cai trị, hãy cai trị cả linh hồn con. Hãy làm cho linh hồn con suy phục Chúa, vì chỉ có một mình Chúa là chính Ðấng linh hồn con phải tìm tòi, chỉ một mình Chúa là Ðấng linh hồn con phải ước ao.

Hỡi những tình trìu mến các sự hèn thế gian, hãy ra khỏi lòng tôi. Hỡi lửa kính mến Chúa, xin hãy đến hãy ở lại trong lòng tôi, hãy bén ra cả lòng tôi, hãy thiêu hóa cả linh hồn tôi để dâng nó cho Chúa hay thương yêu, tức là Ðấng đã chịu hy sinh vì tôi.

Lạy Chúa Giêsu, con kính mến Chúa. Lạy Chúa đáng kính mến vô cùng và chỉ một mình Người yêu dấu con thật, con kính mến Chúa. Chẳng có ai yêu dấu con bằng Chúa. Lạy Chúa là kho tàng, là tất cả mọi sự của con. Vậy con phải dâng trót mình con cho Chúa.

 25- Còn anh em, không mấy ngày nữa, sẽ được thanh tẩy bằng Thánh Thần. (Tv 1, 5)

Lạy Chúa Giêsu, để cứu và rửa con cho sạch mọi tội lỗi, Chúa đã ưng lấy máu cực thánh Người làm như nước tắm gội. Ðó, Chúa lấy giá cao dường ấy mà chuộc lại chúng con. Chúa đã trả giá đắt để mà chuộc lấy anh em. Ấy là tang chứng rất rõ ràng, Chúa thương yêu chúng con. Vì Chúa thương yêu con quá dường ấy, thì xin ban cho con được thưa cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, tức là những kẻ Chúa đã lấy máu thánh châu báu Người mà chuộc lại. Phần con khi phạm tội, thì đã tỏ ra con muốn lìa biệt Chúa và tỏ ra như chỉ ý bỏ Chúa vậy. Nhưng lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy nhớ: Chúa đã lấy máu châu báu Người mà chuộc con lại. Vậy chớ gì máu thánh Chúa đã đổ ra cách đau đớn và thương yêu dường ấy đừng ra vô ích cho con.

Lạy Chúa, con là đứa tội lỗi khốn nạn đã xua đuổi Chúa và đã liều mình để Chúa giận ghét. Nhưng lạy Chúa, Chúa đã phán cùng con rằng: “Nhưng nếu ác nhân trở lại bỏ tất cả tội lỗi đã làm, và giữ tất cả các luật điều của Ta, và làm điều phải, sự thiện, phải, nó sẽ được sống, không phải chết.” (Ez 18, 21) Chúa lại phán: “Ta yêu dấu những kẻ kính mến Ta”. Lạy Chúa Giêsu, vậy xin hãy quên những điều con đã phạm mất lòng Chúa và hãy thương yêu con, vì bây giờ con kính mến Chúa hơn yêu chính mình con và đau đớn ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa.

Lạy Chúa rất đáng mến, cậy vì công nghiệp máu thánh Chúa đã đổ ra cho con, con nài xin Chúa đừng ghét con nữa, trái lại, xin hạy dủ lòng thương yêu con. Nhưng con được ơn Chúa tha hết các hình phạt con đáng phải chịu, thì chưa lấy làm đủ; cón ước ao kính mến Chúa và được Chúa thương yêu con nữa.

Lạy Chúa là Ðấng tốt lành và hay thương yêu vô cùng, xin hãy kết hợp, hãy ràng buộc con lại cùng Chúa cho bền chặt, đừng để con lìa biệt Chúa, và lại liều mình mất nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu là Ðấng con kính mến, xin đừng để con lìa bỏ và mất nghĩa cùng Chúa nữa. Con ước ao chớ gì con thuộc về Chúa mãi mãi: lại ước ao được Chúa làm cơ nghiệp con đời đời. Sau hết, con ước ao thuộc về Chúa cho trọn và Chúa thuộc về con cho hoàn toàn.

26- Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết thập giá. (Pl 2, 8)

 Các thánh tử vì đạo đã hy sinh mạng sống cho Ðức Chúa Giêsu. Nhưng sự hy sinh ấy có sánh với sự hy sinh Ðức Chúa Giêsu là Chúa Trời thật, bởi thương yêu ta, đã hạ mình xuống đến nỗi chịu tử hình trên cây Thánh Giá, thì có đáng kể gì? Dầu cả nhân loại chịu hy sinh mạng sống cho nó, cũng chẳng bù được; cần phải có một Ðấng Thiên Chúa khác, bởi lòng kính mến chịu hy sinh cho Thiên Chúa mới bù được. Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến, vậy ít nữa xin Chúa ban cho con được than thở như thánh Phanxicô khó khăn là đầy tớ trung trực Chúa rằng: “Lạy Chúa con, chớ gì con được chết vì ước ao kính mến Chúa như Chúa đã đoái thương chịu chết vì thương yêu con”. Lạy Chúa, vâng, chớ gì con được chết cho Chúa vì kính mến Chúa, cũng như Chúa đã chết cho con vì thương yêu con.

Lạy Chúa Cứu Chuộc con, quả thật từ xưa đến nay con đã khốn nạn dám bỏ không kính mến Chúa, lại những theo ý riêng mình con. Nhưng hôm nay nhờ ơn Chúa soi sáng đổi lòng, thì dù có phải chết nghìn lần vì kính mến Chúa, con cũng sẵn lòng. Chớ gì con được chết ngay khi chưa xúc phạm đến Chúa, hay chớ gì con được kính mến Chúa từ đầu luôn mãi. Con ngợi khen cảm tạ lòng nhân lành Chúa còn thương ban cho con thời giờ nữa để kính mến Chúa đời này, hầu đời sau được kính mến Chúa đời đời trên nơi hạnh phúc vô cùng. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con hằng nhớ cuộc khổ nạn nhuốc nhơ Chúa đã phải chịu vì con, để con luôn luôn nhớ lại lòng Chúa thương yêu con và kính mến Người mãi mãi.

Lạy Chúa nhân lành vô cùng, con kính mến Chúa. Lạy Chúa là Ðấng cao trọng cực điểm, con hết lòng kính mến Chúa. Con xin dâng trót mình con cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu: Vì lòng thương yêu đã làm cho Chúa vui lòng chịu chết vì con, xin ban cho con được vững lòng kính mến Chúa xin ban cho được chết đi, xin hủy diệt con đi, còn hơn để con sống mà chẳng kính mến Chúa.

Con xin than thở cùng Chúa như thánh Phanxicô Salêsiô rằng: “ Lạy Chúa hay thương yêu vô cùng, con hằng tìm tòi và chọn lấy Chúa đời đời. Lạy Ðức Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự xuống, hãy đốt lửa kính mến trong lòng chúng con. Một đàng con phải kính mến, một đàng con phải chết: Chết đối với mọi tình yêu mến trần tục để sống cho được kính mến Chúa đời đời”.