Sống dưới con mắt Chúa 

8

 TIN LÀ TIẾP NHẬN

 Phúc cho những kẻ không thấy mà tin (Gioan 20, 29)

 Đức tin chủ yếu là đón nhận chân của Thiên Chúa vào linh hồn. Đức tin là hồng ân của Chúa Cha, Đấng vì yêu thương đã tự bỏ mình cho con người được biết vì Ngài muốn làm cho họ nên con cái của Ngài.

Tỉ dụ đẹp nhất về một linh hồn có đức tin, là Đức Mẹ Maria trong ngày Truyền Tin. Mẹ đón nhận lời của Thiên Chúa do sứ thần mang tới, vì Mẹ chắc chắn lời ấy từ Thiên Chúa mà đến. Nhưng Mẹ không hiểu tất cả cái mầu nhiệm mà lời ấy loan báo, cái man mà Chúa xin Mẹ làm dụng cụ thể hiện. Bởi thế khi Người đi thăm và Elizabeth, bà chị họ ấy được đầy Chúa Thánh Thần, đã thốt lên : “Phúc cho em là kẻ đã tin mọi điều Chúa truyền phán cho em sẽ tiên thành”. Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu của chúng ta trong đức tin. Người đã sống kpk trong phép lạ triền miên nhưng trong mầu nhiệm sâu thẳm như tất cả những ai có đức tin. Người đã chỉ dựa vào Lời Chúa mà xây dựng tất cả cuộc đời : “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài”.

  Romain Pittet

Lạy Mẹ Maria,

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng Mẹ cũng đã chia sẻ trọn vẹn thân phận con người với những điều kiện sống và tin cụ thể như chúng con. Chính vì thế mà Mẹ có thể nên gương sáng cho chúng con noi theo.

Xin Mẹ dâng lời cầu thay, nguyện giúp để Chúa ban cho chúng con một lòng tin vững vàng và sống động, biết bám chắc vào Chúa dù gặp cảnh gian nan thử thách nào. Như thế không những chúng con vui sướng có Mẹ làm gương mẫu và làm Đấng cầu bầu mà sau này còn được cùng Mẹ chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.

  NHG