Sống dưới con mắt Chúa 

3

KHI TÂM HỒN TRỐNG RỖNG

 Này Ta đứng kề cửa mà gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa ra, thì Ta sẽ vào nhà nó và Ta sẽ dùng bữa tối với nó và nó với Ta. (Khải huyền 3,20)

  Đôi khi ta có cảm giác là Thiên Chúa thực sự vắng mặt và ta bị cám dỗ tụ hỏi : phải chăng nên ngưng cầu nguyện và hơn nữa, nên bỏ luôn cả đức tin ? Thật ra, đó chỉ là một thử thách của đức tin, bởi vì Trời đất đầy Vinh quang Chúa, không đâu mà không có Chúa …

Hơn nữa người tin đã nhận được lời hứa là Thiên Chúa không hiện diện với họ như với cây cối, đá sỏi. Ngài hiện diện một cách đặc biệt : Ngài ở gần kề họ bởi vì Ngài yêu thương họ. Nhưng thế gian là nơi dầy bóng tối và một trong những bức màn dày kín nhất có thể che khuất Thiên Chúa, đó là khi ta hoàn toàn không còn cảm giác nào về sự hiện diện của Ngài nữa.

Nếu ta kiên trì, thì sẽ có ngày cái trống rỗng ấy được lấp đầy. Bởi lẽ Thiên Chúa không phải chỉ là một ý tưởng, một hình ảnh hay một tình cảm, nhưng là một thực tại. Và Ngài không sống hờ hững trong hạnh phúc của mình tận trên chín tầng mây xa tít. Thiên Chúa yêu ta. Ngài là Chúa tể quyền năng và tự do. Không gì cản trở Ngài được, dù là cõi lòng khô khan nguội lạnh của ta. Sớm hay muộn, Ngài cũng sẽ tỏ mình cho kẻ trung tín và kiên tâm đợi chờ Ngài. Nếu Thiên Chúa chỉ là một ý tưởng hay một tình cảm, thì tốt hơn hết là nên chạy theo những điều vinh hoa ở đời và những con người sống động, nên bám chắc vào trần gian này, vào những thú vui ngọt ngào của trần thế !

Nhưng Ngài là Thiên Chúa sống động, Đấng phán : “Này Ta đứng kề cửa và Ta gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa ra, thì Ta sẽ vào với nó, và Ta sẽ dùng bữa tối với nó và nó với Ta”.

Romano Guardini

Lạy Chúa,

Con cảm ơn Chúa vế tất cả những điều Chúa dã đòi hỏi nơi con :

Chúc tụng Ngài về thời đại Ngài ban cho con được sống. Chúc tụng Ngài về những giờ vui và những ngày buồn. Chúc tụng Ngài về cả những gì Ngài không cho con được hưởng.

 

Lạy Chúa, xin đừng sa thải người tôi tớ bất xứng và biếng lười của Ngài đây …

Ôi lạy Chúa khôn ngoan, nhân hậu và yêu đương

Xin đừng đuổi con xa cách Nhan Ngài. Xin giữ con dù con có thấy thấm mệt vì phụng sự Ngài,

Thì ước chi lòng kiên nhẫn của Ngài đối với con không bao gờ mệt mỏi !

Ngài đến giúp con,

Ngài ban cho con ơn bắt đầu lại tất cả,

Cho con cậy trông cả những khi cùng đường,

tuyệt vọng, cho con chiến thắng bất chấp mọi thất bại của con !

 

* Karl Rahnet