Sống dưới con mắt Chúa

p.2

2

NĂM TỐT LÀNH

 Thánh Linh Thiên Chúa xuống trên tôi. Người sai tôi đi rao giảng Tin mừng, tuyên cáo một năm ơn phúc của Chúa. (Is. 6,1-2 ; Lc 4,18-19)

 Đối với chúng ta, một năm tốt lành không có nghĩa là năm đầy những điều thích thú hoặc những chuyện làm chúng ta lừng danh. Những thăng trầm trong đời chúng ta, dầu vui vẻ hay buồn sầu, dẫu lam cho chúng ta nổi bật hay dìm chúng ta trong bóng tối, trong mai ẩn, mọi sự là lời mời gọi của Thầy chí tha1nh, đều mang Chúa Kitô đến cho ta. Trong mỗi sự đó, chúng ta hãy nhìn thấy khuoân mặt vui tươi của Chúa Kitô đưa tay ra đón chúng ta và lăn xả vào lòng chúng ta.

Vậy bạn ơi, chúng ta hãy thờ lạy thánh ý Chúa mà những chi tiết, những cảnh ngộ cuộc đời sẽ lần lượt tỏ cho ta thấy và hiểu biết. Chúng ta hãy tôn kính thánh ý Chúa vì đó là điều tốt lành, đó là tình con thảo. Cả đối với những điều chưa xảy tới, chúng ta hãy tôn kính những “bí ẩn của thánh ý Chúa nhân từ đối với chúng ta”.

Thật ra, dầu nó mang tới cho ta điều gì đi nữa thì một năm bao giờ cũng tốt lành, không có năm xấu, không thể có năm xấu được.

Dầu là những biến cố quan trọng hay là những điều nhỏ nhặt của đời sống hằng ngày, mọi sự đều loan báo Chúa Kitô cho ta để giúp ta phương tiện thưa với Người rằng : “Con xin vâng”.

Bạn ơi ! Bạn hãy nhận biết giá trị vô biên của giờ phút hiện tại : mỗi giây phút trong đời, bạn hãy sống như tràn đầy Đấng Kitô đang ẩn mình trong đó vá bạn phải tìm ra Người cùng đón tiếp Người trong tứng giây từng phút ấy.

 * Albert Peyriguère

 

Lạy Chúa

Chúa là Thiên Chúa toàn năng

Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu

Chúa tạo dựng mọi loài

Chúa hoàn tất mọi sự.

 

Một năm đối với Chúa chỉ là một giây, nhưng đối với chúng con là những kẻ được Chúa tạo dựng, đôi mắt chúng con không thể bao trùm được cả chiều sâu rộng của cảnh bao la nầy, là cảnh một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, với những điều tốt xấu nó sẽ dành cho chúng con.

Lạy Chúa !

Chúa là chúa tể cả năm

Còn chúng con là nô lệ của thời gian

Nhưng có một điều đã rõ ràng là :

Mỗi năm là một bước tiền về Chúa.

 

Lạy Chúa !

Loài người tiến về tuổi già

Nhưng người Công giáo tiến lên Ngày mới !

 

(Một thanh niên công giáo Châu Phi)