Sống dưới con mắt Chúa 

5

 MANG CHÚA KITÔ TRONG MÌNH

 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy trong các con, cũng như nhành nho không thể sinh quả tự mình mà không lưu lại trên thân nho, thì các con cũng vậy, nếu không lưu lại trong Thầy. (Gioan 15,4)

 Vai trò của người Tông Đồ chỉ vỏn vẹn là : làm một người mang Chúa Kitô giữa những người khác, theo kiểu nói rất đẹp của các tín hữu buổi đầu. Phó mình cho Chúa Kitô sử dụng, để trong ta và nhờ ta, Ngài đi tới họ, để trong tổng quát và nhờ ta, Ngài sống với họ. Không phải người Tông Đồ đưa kẻ khác trở lại (xoay ngược những con người bướng bỉnh là việc vượt sức loài người), nhưng là Đức Kitô mà vị Tông đồ mang trong mình.

Nhưng mang Đức Kitô trong mình, điều đó quan hệ lắm và có ý nghĩa lớn lao biết bao ! Đức Kitô không đến trong chúng ta, như một người xa lạ trong một căn nhà. Phải để cho Ngài chiếm đoạt linh hồn ta, chiếm đoạt đến dộ không còn gì sót lại trong linh hồn mà không được thấm nhuần bởi Đức Kitô, không được tiêm nhiễm bởi Đức Kitô, không thuộc về Đức Kitô. Lúc ấy sẽ không phải là ta sống nữa nhưng là Đức Kitô sống trong ta.

Trường Tông đồ là một trường dạy lòng khiêm nhường kỳ diệu, nhưng cũng là nơi thao luyện diệu kỳ sự hiến thân toàn vẹn cho Chúa Kitô . Trong công cuộc này một mình Chúa Kitô là tất cả : trong ta và nhờ ta chính Đức Kitô tự hy sinh.

Trong ta và nhò ta, chính Đức Kitô cứu chuộc các linh hồn.

  Albert Peuriguère

 Lạy Chúa Giêsu

Con sống nhưng con không muốn cá nhân con sống, mà là Chúa sống trong con như xưa Chúa đã sống trong lòng Thánh Mẫu Maria.

Xin Chúa nên hình nên dạng trong con, như xưa Chúa đã nên hình nên dạng trong lòng Thánh Mẫu.

Xin suy nghĩ trong con, cầu nguyện trong con, yêu mến trong con, đau khổ trong con.

Xin trông nhìn qua con, nói năng qua con, hành động qua con, chúc phúc qua con.

Xin dùng con mà dậy dỗ, dùng con mà an ủi, dùng con má chứu giúp, dùng con mà trợ lực.

Xin Chúa tiếp tục đi trên trái đất này với đôi chân của con, để hướng dẫn địa cấu về với Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Thần.