Sống dưới con mắt Chúa 

1

HƯỚNG LÊN THIÊN CHÚA

 Từ khởi nguyên đã có Ngôi Lời … Mọi sự đều bởi Người và không có Người thì không có gì thành cả. Người là sự sống của mọi vật. (Gioan 1,1-4)

 Tôi tin rằng “mọi sự đều hư không, trừ Thiên Chúa”. Không tạo vật nào xa lạ với Người. Chúng không thể bắt nguồn nơi nào khác ngòai Người vì Người là sự sống ; chúng cũng không thể có cứu cánh nào khác ngoài Người.

Chúa là Đấng vô biên và ngòai Chúa không có gì cả. Vậy nếu Chúa tung ra trên đời một tạo vật không được trở về với Người, thì Chúa tạo dựng vật ấy cũng bằng không, cũng phi lý, cũng bằng thừa và cuối cùng sẽ tai hại cho nó, vì một vật như thế ném ra trong vũ trụ thì chẳng khác gì một vệ tinh lạc lõng đời đời vô ích và không có lý do tồn tại. Khi tạo dựng tôi để trở về với Người, Thiên Chúa đã cho tôi một ý nghĩa mà tôi sẽ không bao giờ có nếu không có Người. Điều hạnh phúc vô biên là sụ trở vế với Chúa ấy trùng hợp thất đúng với sự thành công hoàn toàn của con người và sụ vinh hiển mà Chúa mong đợi ở mỗi người chúng ta, không có gì khác hơn là sự tự hào hợp lý của người cha thấy con mình khôn lớn và thành đạt trong đời.

 René Schweitzer

Ôi ! lạy Chúa

Ngày lại ngày trong đời con

Con vẫn đứng trước mặt Chúa

Mặt đối mặt

 Ôi ! lạy Chúa tể càn khôn

Đôi tay chắp trên ngực,

Con vẫn đứng trước mặt Chúa

Mặt đối mặt

 Dưới bầu trời bao la của Chúa

Trong cô đơn và yên lặng

Con vẫn đứng trước măt Chúa

Mặt đối mặt

 Trong thế giới lao lung này,

Gầm vang những sự cố gắng và tranh dành

Ở giữa đám đông thoáng qua như chớp

Con vẫn đứng trước mặt Chúa

Mặt đối mặt

 Và khi nhiệm vụ của con

Sẽ hoàn thành trrên thế giới này

Ôi lạy Đức Vua trên các vua

Con sẽ một mình và lặng lẽ đứng trước mặt Chúa

Mặt đối mặt 

 Rabindranath Tagore