Sống dưới con mắt Chúa 

9

 GIÁ TRị CỦA ĐỨC TIN

 Phàm đã sinh bởi Thiên Chúa thì thắng được thế gian. Và này là cuộc chiến thắng để lướt được thế gian : đức tin của chúng ta. (Gioan 5, 4)

 Nhân đúc má Chúa Giêsu ban thưởng, nhân đức mà Ngài tán dương, hầu như luôn luôn là đức tin.Đôi khui Ngài khen ngợi tình yêu, như trường hợp tình yêu của bà Madalêna : có lúc Ngài đề cao lòng khiêm tốn, nhưng đó là những tỉ dụ hiếm hoi. Còn đức tin thì hầu như bao giờ cũng được ban thưởng và khen ngợi. Tại sao ? …

Chắc hẳn vì đức tin là một nhân đức, tuy không phải là đứng hàng đầu (đức Ái mới đứng hàng đầu) nhưng lại quan trọnng nhất, bởi lẽ đức tin là nền tảng cho mọi nhân đức khác, kể cả đứcÁi và bởi lẽ đức tin hiếm hoi hơn cả …

Một đức tin đích thực là gì ? Là đức tin chi phối mọi hành động, đức tin lột cái bột mặt bề ngòai của thế giới ra và cho thấy Thiên Chúa trong mọi sự ; đức tin làm cho danh từ : lo âu, nguy hiểm, sợ hãi không còn ý nghĩa nữa ; đức tin làm cho con người tiến bước trong cuột đời với một vẻ bình tĩnh, một sự bằng an, một niềm vui sâu thẳm, như một đứa bé nắm tay mẹ hiền. Đức tin đặt linh hồn vào một thái độ thanh thoát hoàn toàn đối với mọi sự khả giác nhờ thấy rõ tính hư vô của chúng. Đức tin làm cho ta thấy rằng : ngoài việc làm đẹp lòng Chúa, thì tất cả chỉ là hư không ; đức tin làm cho ta thấy sự cao cả của Thiên Chúa, cho thấy rõ cái bé bỏng của ta. Đức tin làm cho người ta dám làm tất cả những gì đẹp lòng Chúa mà không do dự, không hổ thẹn không sợ hãi, không chùn buớc bao giờ. Ồ ! một đức tin như thế thật hiếm quí chừng nào !

  Charles de Foucauld

 

Lạy Chúa

Chúa là Chúa tể càn khôn, con khiêm tốn thưa Chúa rằng con tin Chúa. Khi tuyên xưng Chúa, con công bối con thuộc về Ngài … Con gắn bó với một nình Đấng đã có thể phán dạy : “Các con hãy vững tin, Thầy đã thắng thế gian”.

Chúa là cứu cánh của đời con. Trong Chúa, con là một người hạnh phúc đã tìm được trọng tâm cho trái tim và ý nghĩa cho cuộc đời mình.