Sống dưới con mắt Chúa

Nguyễn Hồng Giáo

16

 ĐỌC KINH THÁNH

                    Những lời tôi nói với các ông là tinh thần và sự sống (Gioan 6, 63)

… Xin anh chị em tín hữu nghe tôi : Hãy sắm lấy những cuốn sách ấy, là những cuốn chứa đựng phương thuốc cho linh hồn. Ít ra là cuốn Tân Ước, sách Tông đồ Công vụ, các Phúc Âm. Hãy nghiền ngẫm mà hiểu cho thông suốt.

Có người sẽ nói : Bổn phận đọc Kinh Thánh không phải là của tôi, nhưng là oif những người đã tù bỏ thế gian. Nhưng tôi xin nói cho anh chị em biết rằng anh chị em cần Kinh Thánh hơn các nhà tu hành. Họ được che chở bởi lối sống của họ. Trái lại, anh chĩ em dấn thân trong cuộc hỗn chiến, hằng giây hằng phút liều mình bị những vết thương mới. Vì thế anh chị em lại càng cấn tìm đến sức mạnh trong Kinh Thánh.

Tôi xin anh chị em một điều : ngày thứ nhất trong tuần hoặc ngày thứ bảy, mỗi người hãy cầm lấy bài Phúc âm sẽ đọc trong Thánh lễ, anh chị em sẽ ngồi ở nhà mà đọc đi đọc lại đoạn Kinh Thánh đó, đào sâu những lời được ghi chép, lưu ý tới những gì rõ ràng cũng như những điều tối nghĩa.

Sau khi suy đi nghĩ lại kỹ càng bài Lời Chúa, anh chị em hãy đến dự cuộc họp mặt. Anh chĩ em – và chúng tôi nữa – sẽ thâu được rất nhiều lợi ích bởi việc học hỏi đó. Nhiều người sẽ trả lời với tôi rằng họ bận việc quá. Đó chỉ là một cái cớ giả tạo. Bằng chứng là họ vẫn có thời giờ tán gẫu với bạn bè ; đi xem văn nghệ, lui tới các trường đua … Thế nhưng khi bàn đến chuyện tôn giáo, anh chị em lại nghĩ là không có gì đáng phải quan tâm.

 

* Thánh Gioan Kim Khẩu

 

Lạy Chúa,                             

Chúc tụng Chúa vì đã ban Thánh Kinh để dạy dỗ Dân Chúa.

Xin cho chúng con biết nghe và đọc, học và hiểu, nhất lá biết sống Lời Chúa, nhờ Thánh Thấn Chúa chiếu soi.

Được Lời Chúa tăng cường sinh lực, chúng con sẽ góip công xây dựng Nước Chúa trong niềm hy vọng được sống muôn đời, như Chúa đã hứ ban cho chúng con.