Sống dưới con mắt Chúa 

6

 CÙNG DÂNG MÌNH LÀM LỄ TẾ

VỚI ĐỨC KITÔ

       Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình vác thập giá mỗi ngày và theo tôi. (Luca 9,23)

  Không phải một mai một chiều mà ta sẽ đặt mình vào trạng thái “tế lễ” này được. Điều cần thiết là ra sức hành động ngay từ bây giờ để đạt tới đó. Phải lay tỉnh và rèn luyện đức tin của ta dựa trên cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, sự đau khổ của Ngài, những điều Ngài đã phải trải qua và cảm thấy trong trái tim Ngài. Dựa trên lòng nhân từ và âu yếm của Ngài đối với loài người, dựa trên lòng cung kính của Ngài đối với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Từ từ và một cách kiên nhẫn ta hãy tìm kiếm ánh sáng qua Phúc Âm trong khi vẫn rèn luyện đức tin trong bóng tối của kinh nguyện hằng ngày …

Đồng thoời hãy nhìn đời ta trong tất cả cái tầm thường của nó và cố gắng lấy cùng một con mắt đức tin mà xem xét mọi việc ta làm.

Ta hãy tập nhìn các hành vi ấy trong ánh sáng của chân lý mà không nản lòng. Mỗi ngày phải bắt đầu lại như thế, hãy nhìn thấy trong công việc, trong sự mệt mỏi và những nỗi buồn vô căn cớ của ta, một của lễ để dâng tiến.

Cả mối tương quan của ta với anh em nữa, cũng phải trở nên nguồn vui phong pkhú. Ta hãy quên mình mà đón tiếp với một tâm hồn thực sự cởi mở, mọi nỗi đau đớn hoặc khốn cùng của một người anh em, một người bạn một người xa lạ. Cố gắng tiến dâng ngay cho Chúa Kitô-chịu-đóng-đinh làm của lễ.

Nhờ đặt linh hồn vào tâm trạng tế lễ này, bạn sẽ thống nhất được đời sống, vì như thế, đời bạn trở thành một động tác duy nhất hướng về Thiên Chúa, một của hiến tế độc nhất diễn ra trong mỗi giây phút.

 René Voillaume

Lạy Chúa Cứu Thế, Ngài là Đấng đã toàn thắng qua đau khổ ; trong Chúa, chúng con sẽ trải qua những giờ phút khó khăn của cuộc đời.

Tất cả những gì xảy tới cho chúng con, chúng con sẽ gánh lấy như một cách tham dự vào nhân tính Chúa ; như thế, những sự ấy sẽ trở thành con đường đưa chúng con về ánh sáng Phục sinh bất diệt.

 Karl Rahner