MEN TRONG BỘT


Linh mục Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CMC


 
"Men trong bột" là tuyển tập các bài giảng của linh mục Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CMC, được viết ra trong thời gian thi hành mục vụ tại giáo xứ Đức Thắng, thuộc giáo phận Xuân Lộc, nhằm hướng dẫn các tâm hồn muốn thăng tiến trên đường thiêng liêng.

"Men trong bột" là những suy tư sâu sắc của một tâm hồn sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, đồng thời rất giàu kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các linh hồn.

"Men trong bột" cũng là tài liệu hết sức quý giá để mọi người có thể tham khảo, suy niệm và trong nhiệm vụ giảng dạy.

Chúng tôi xin mạn phép thâu thập các bài suy niệm lại và sắp xếp theo chủ đề cho tiện việc tra cứu.

Mong rằng những cố gắng nhỏ bé của chúng tôi trong việc quảng bá tập này mang lại nhiều lợi ích cho các linh hồn.

Mong thay!

 

 

Trang suy niệm | Trang nhà