Hướng Lên Trời

Thánh Anphong
Người dịch Văn Hội

ƠN ĐẠI XÁ VÀO GIỜ LÂM CHUNG.

 Theo sắc lệnh của Thánh bộ về việc ân xá, Đức giáo hoàng Piô X đã chấp thuận cho mọi tín hữu hưởng một ơn đại xá vào giờ chết, với điều kiện là một lần trong đời, vào một ngày nào đó tùy chọn, sau khi đã lãnh nhận một cách xứng đáng bí tích Hòa giải và Thánh thể, họ phải đọc kinh nguyện sau với lòng mến Chúa thực sự.

“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, ngay hôm nay con sẵn lòng và hoàn toàn chấp nhận cái chết thế nào tùy ý Chúa muốn gửi đến cho con, cùng với những đau khổ khó nhọc, đau khổ và sợ hãi đi theo cái chết ấy”.

Còn ân huệ nào và niềm an ủi nào hơn cho mối tín hữu khi nghĩ rằng có thể được lãnh một ơn Đại xá vào giờ chết, ngay cả khi chết đột ngột đi nữa, nếu một lần trong đời đã đọc kinh trên. Khi đang ở trong tình trạng ân sủng, người ta có thể đọc kinh này nếu muốn, nhưng người ta chỉ có được Ơn Đại xá vào giờ chết nếu lúc đó người ta đang ở trong tình trạng ân sủng.

Vậy, người ta không thể chỉ đọc lời nguyện này trên đầu môi chót lưỡi, nhưng còn phải thực sự cố gắng quên mình, khiêm nhường và tin tưởng vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Vì thế, phải thường xuyên đọc kinh này, nhất là sau khi rước lễ và khi đang đắm mình trong suy tư về cái chết.

                                                                                   Ngợi khen Maria.