Hướng Lên Trời

Thánh Anphong
Người dịch Văn Hội

NHỮNG LỜI NGUYỆN TẮT LÃNH NHẬN ÂN XÁ DÀNH CHO MỌI TÍN HỮU VÀ CÓ THỂ NHƯỜNG LẠI CHO NHỮNG LINH HỒN TRONG LUYỆN NGỤC

1. Lạy Cha nhân lành, con xin dâng Cha Máu châu báu của Chúa Giêsu để đền bù tội lỗi con và cho những nhu cầu của Hội thánh.

2. Lạy Trái tim dịu hiền Chúa Giêsu, xin cho con ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn.

3. Lạy Trái Tim dịu hiền Đức Maria, xin là ơn cứu độ của con.

4. Lạy Chúa Giêsu, Chúa con, con yêu Chúa trên hết mọi sự.

5. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin làm cho trái tim của con nên giống trái tim của Chúa.

6. Con ước mong Thánh Tâm Chúa Giêsu được yêu mến ở mọi nơi.

7. Ôi Maria, Mẹ đã vào trần gian mà không bị vương một vết nhơ, hãy xin Chúa cho con ra khỏi thế gian này mà không mắc lỗi lầm nào.

8. Lạy Thánh Giuse, bạn của Thánh Tâm Chúa, xin cầu cho chúng con.

9. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Giuse, này con xin dâng trái tim, linh hồn và mạng sống của con. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria, thánh Giuse, xin giúp đỡ con trong giờ hấp hối. Lạy Chúa Giêsu. Mẹ Maria, Thánh Giuse ước gì con được ra đi bình an trong sự dẫn đưa thánh thiện của các ngài.

10. Ước chi thánh ý rất công minh, rất cao trọng và rất đáng yêu của Thiên Chúa sẽ mãi mãi được thực hiện, được ca ngợi và tán dương nơi mọi sự.

11. Ôi lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là Đấng nhân hậu.