Hướng Lên Trời

Thánh Anphong
Người dịch Văn Hội

Những Lời Nguyện Tắt

1. Tin tưởng vào Thiên Chúa

Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của con, con còn sợ chi ai?.

Lạy Chúa là Thiên Chúa thật, con xin trao linh hồn con vào tay Chúa vì Chúa đã cứu chuộc con.

Lạy Chúa, con đặt hy vọng của con nơi Chúa, xin đừng để con phải bẽ mặt.

Ôi Chúa Giêsu nhân lành, xin giấu con trong những vết thương của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa sẽ không từ chối tha thứ cho con, bởi Chúa đã chẳng tiếc máu và mạng sống vì con.

Cuộc thương khó của Chúa Giêsu, bạn là hy vọng của tôi.

Công nghiệp của Chúa Giêsu, bạn là hy vọng của tôi.

Thương tích của Chúa Giêsu, bạn là hy vọng của tôi.

Máu thánh Chúa Giêsu, bạn là hy vọng của tôi.

Sự chết của Chúa Giêsu, bạn là hy vọng của tôi.

Tôi sẽ ca ngợi lòng nhân từ của Thiên Chúa mãi muôn đời.

 

2. Ăn Năn.

Ôi Maria, Mẹ con, Mẹ có bổn phận cứu con.

Lạy Thánh Maria, xin cầu cho con là kẻ có tội.

Ôi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, con ẩn mình dưới sự che chở của Mẹ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị thẩm phán của con. Xin tha tội cho con trước khi đến phán xét con. Con sẽ hạnh phúc biết bao khi thấy Chúa không bao giờ bị xúc phạm. Chắc chắn con cũng mong không khi nào con xúc phạm đến Chúa.

Ôi Maria. Xin giúp con có được ơn tha thứ, ơn bền đỗ và giúp con biết thực sự đau khổ vì tội lỗi đã phạm.

 

3. Tình Yêu Đối Với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con không xứng đáng được yêu mến Chúa bởi con đã xúc phạm đến Chúa, nhưng vì tình yêu của Chúa Giêsu, xin cho con được yêu mến Chúa.

Con ước mong thấy Chúa được mọi người yêu mến.

Con vui mừng vì Chúa vô cùng hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin hãy sửa phạt con như Chúa muốn, nhưng xin đừng lấy đi khỏ con khả năng yêu mến Chúa.

Con muốn được vào thiên đàng để được mãi mãi yêu mến Chúa bằng tất cả sức lực của con.

Lạy Mẹ dấu yêu của con, con yêu Mẹ nồng nàn, rất nồng nàn, con muốn được yêu Mẹ mãi mãi trên thiên đàng.

 

4. Vâng Theo Thánh Ý Chúa.

Lạy Chúa, này con đây, hãy thực hiện nơi con điều Chúa muốn. Ước chi ý Chúa luôn được thể hiện, con chỉ muốn điều Chúa muốn. Con muốn chịu đau khổ như Chúa muốn, con muốn chết khi Chúa muốn.

Con trao vào tay Chúa linh hồn và thân xác con, cuộc đời con và  cái chết của con. Hoặc Chúa an ủi con, hoặc Chúa khiến con đau khổ. Ôi lạy Chúa, con yêu Chúa và con muốn mãi mãi yêu Chúa.

Ôi thánh ý Thiên Chúa, bạn là tình yêu của tôi.

 

5. Ước Muốn Thiên Đàng.

Ôi Thiên Chúa của con, khi nào con mới được thấy vẻ đẹp vĩnh cửu của Chúa và khi nào con mới được yêu Chúa diện đối diện?.

Ôi Chúa Giêsu của con, khi nào con mới được hôn lên những vết thương mà Chúa đã chịu vì con?.

Lạy Đức Mẹ Maria, đến khi nào con mới được ngồi dưới chân Mẹ?.

Lạy Đấng bảo trợ dịu hiền của con, xin ghé mắt nhân từ trên con. Xin giải thoát con khỏi nơi lưu đày buồn tẻ này, và chỉ cho con thấy Chúa Giêsu, hoa quả của lòng Mẹ đầy ơn phúc lạ.

 

6. Khi Hôn Tượng Chịu Nạn.

Lạy Đấng Cứu Thế mến yêu của con, con hôn lên đôi bàn chân được hiến thánh của Chúa, như bà Maria Madalena đã làm khi xưa, xin cho con nghe được lời tha thứ của Chúa.

Lạy Thiên Chúa, vì tình yêu của Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con và ban cho con được chết lành.

Ôi Chúa Giêsu, dấu yêu. Xin đừng để con rời xa Chúa.

Ai có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Chúa Giêsu?.