Hướng Lên Trời

Thánh Anphong
Người dịch Văn Hội

Hành Vi Chấp Nhận Cái Chết

Ôi, lạy Chúa, con xin dâng cuộc đời con cho Chúa và con sẵn sàng chết khi Chúa muốn. Ước chi ý Chúa được thể hiện.

Lạy Chúa, nếu Chúa còn muốn con sống trong một thời gian nữa, thì ước chi Danh Chúa được chúc tụng. Nhưng con không muốn đời con kéo dài thêm, nếu con không dùng nó để chỉ yêu mến Chúa và làm vui lòng Chúa.

Con cam đoan rằng, con muốn chết vì đó là ý muốn của Chúa.

Con muốn chết trong mối xao xuyến kinh hoàng và đau đớn để làm thỏa mãn sự công chính của Chúa, vì tội lỗi con phạm đáng cho con bị đày hỏa ngục.

Con muốn chết để không còn phải ở trong mối nguy hiểm là xúc phạm đến Chúa và làm phiền lòng Chúa.

Con muốn chết và muốn dâng hiến cuộc đời con cho Chúa để đền đáp những ân huệ mà Chúa dành cho con dù con không đáng nhận.

Con muốn chết để minh chứng rằng con mến yêu ý Chúa hơn mạng sống con.

Con muốn chết nhất là để được yêu mến Chúa mãi mãi bằng tất cả sức lực của con trên quê trời. Nơi đó, nhờ công nghiệp máu Chúa, ôi Đấng Cứu Chuộc con, con có hy vọng một ngày nào đó sẽ đến và chắc chắn được yêu Chúa mãi mãi.

Lạy Chúa Giêsu của con, vì yêu con, Chúa đã chấp nhận cái chết trên thập giá, nên vì yêu Chúa, con xin chấp nhận cái chết và tất cả những đau khổ đang chờ con.

Ôi Đấng Cứu Thế của con. Hãy cho con được chết trong ân huệ và tình yêu của Chúa.

Ôi Mẹ Thiên Chúa, ôi Mẹ Maria mến yêu, xin cầu bầu cho con.