Hướng Lên Trời

Thánh Anphong
Người dịch Văn Hội

Cam Kết Để Được Chết Lành

Ôi, lạy Chúa, vì chắc chắn con sẽ phải chết, nên con muốn chuẩn bị chết ngay từ bây giờ. Vào lúc cuối cùng này, con xin cam đoan rằng cn tin tất cả những gì Hội Thánh tin, đặc biệt là mầu nhiệm Ba Ngôi rất thánh, việc nhập thể và sự chết của Đức Giêsu, thiên đàng và hỏa ngục, bởi vì những tín điều ấy đã do Chúa, Đấng chính là sự thật, mạc khải.

Con ngàn lần đáng sa hỏa ngục, nhưng nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, nên con hy vọng được hưởng ơn cứu độ, ơn bền đỗ đến cùng và vinh quan Nước trời do lòng nhân hậu của Chúa.

Con cam đoan rằng, con yêu Chúa trên tất cả mọi sự, vì Chúa là sự thiện vô cùng, và bởi con yêu mến Chúa, nên con hết lòng ăn năn vì tất cả những gì con đã xúc phạm đến Chúa, con kiên quyết tha chết còn hơn xúc phạm đến Chúa.

Ôi, Chúa Giêsu của con, vì tình yêu của Chúa, con cam đoan con tha thứ cho bất cứ ai đã xúc phạm đến con và con xin Chúa ban ơn lành xuống trên họ.

Con cam đoan rằng con ước ao được lãnh nhận các bí tích vào giờ chết, nếu đến lúc ấy con không thể diễn tả được ý muốn của con nữa, thì ngay từ bây giờ con muốn xin Chúa tha tội cho con.

Con xin chấp nhận cái chết với tất cả những đau khổ kèm theo, trong sự hiệp nhất với cái chết và những đau khổ của Chúa Giêsu đã phải chịu vì con trên thập giá. Ôi, lạy Chúa của con, con xin chấp nhận mọi nỗi khó nhọc, mọi nỗi gian truân sẽ đến với con từ bàn tay của Chúa trong suốt đời con. Xin hãy thực hiện nơi con tất cả những gì đẹp ý Chúa. Xin hãy ban cho con tình yêu của Chúa và lòng kiên tâm thánh thiện. Con không xin gì hơn nữa.