T́nh Ngài gọi con
                                               (Lm. Xuân Đường)

          Nhạc phẩm:                            Sáng tác:
bulletBước Người đi qua              Ḥang Đức
bulletLối Ngỏ                                   Xuân Đường
bulletT́nh người hiến dâng             Xuân Đường
bulletT́nh khúc tri ân                      Trí Thanh & Xuân Đường            
bulletT́nh Ngài cho con                Trí Thanh
bulletT́nh yêu đă chọn                  Ḥang Diệp
bulletĐiểm tựa đời con                  Xuân Đường
bulletMaria, Mẹ Vô Nhiễm           Xuân Đường
bulletLời cầu chiều hôm                 Trí Thanh
bulletCám ơn Ngừoi, cám ơn đời   Nguyễn văn Tuyên